Duaal leren : Kan uw bedrijf mee instaan voor de opleiding van de 3de graads leerlingen elektromechanische technieken?

07.04.2017
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Onder impuls van de ondernemingswereld zet de Vlaamse regering zeer sterk in op een nieuwe vorm van onderwijs : duaal leren.  Doel is om met deze vorm van onderwijs de opleiding deels te laten verlopen op de schoolbanken zelf, maar ook een deel op de werkvloer of een gesimuleerde werkomgeving.  Zo krijgen de leerlingen onmiddellijk de bedrijfsrealiteit al mee tijdens hun opleiding.  

FEVIA Vlaanderen en IPV (Instituut voor Professionele vorming van de voedingssectorhebben de voorbije maanden heel veel inspanningen geleverd om in de duale trajecten ook een opleidingsrichting te laten erkennen die de instroom naar onze sector makkelijker moet maken.  Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen in een beperkt aantal geselecteerde scholen, de 3de graadsleerlingen elektromechanische technieken in een duale vorm kunnen volgen.  

Onderstaande scholen werden geselecteerd om tijdens het schooljaar 2017-2018 de leerlingen uit het 5de en 6de jaar TSO elektromechanische technieken te onderwijzen in een duaal traject: 

  • Spectrumschool Deurne
  • Petrus & Paulus campus Oostende
  • Damiaaninstituut Aarschot
  • Technisch H. Hartinstituut Tessenderlo
  • KTA Pro Technica Halle

Maar naast de scholen hebben we natuurlijk ook nood aan bedrijven die willen en kunnen instaan voor het gedeelte opleiding op de werkvloer.  Situeert uw bedrijf zich in de buurt van 1 van bovenstaande scholen en wil u mee aan de wieg staan van de uitbouw van duaal leren, dan kan u contact opnemen met Nadia Lapage of Greet Moerman.  Dit traject bouwen we samen verder uit met de collega’s van Agoria, maar een deelname van voedingsbedrijven is noodzakelijk om ook onze bedrijfspecificiteiten aan bod te laten komen.  Tijdens de ganse loop van het project kan u bovendien rekenen op ondersteuning vanuit IPV.