Fevia - Brochure pour vous aider à vous lancer dans la durabilité

11.03.2019
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Dans le cadre d'un projet soutenu par la Flandre - MVO Vlaanderen et sous la direction de Anouk Van de Meulebroecke de Sliding doors -  Fevia publie aujourd'hui un outil pratique pour toutes les entreprises alimentaires désireuses d'intégrer le développement durable dans leur stratégie: le premier passeport RSE du secteur. 

Reeds in 2016

In het voorjaar organiseerde FEVIA voor haar leden een reeks van drie werkateliers waarin de voedingsbedrijven – onder begeleiding van MVO-expert Anouk Van de Meulebroecke (www.slidingdoors.be) - de nodige basiskennis konden opdoen om de krijtlijnen van een duurzaamheidsstrategie vast te leggen en te vertalen in een concreet en waardevol duurzaamheidsverslag. De workshops kenden een groot succes: een 45-tal deelnemers van meer dan 30 bedrijven uit verschillende deelsectoren van de voedingsindustrie namen deel. In 2017 werd vanuit MVO Vlaanderen in samenwerking met Fevia een nieuwe serie van workshops georganiseerd

Nood aan nog meer

Ondanks de praktische tips, voorbeelden en diverse werkopdrachten die door de deelnemers erg werden geapprecieerd, leerden we tijdens de evaluatie van het traject dat het daadwerkelijk aan de slag gaan met MVO in de eigen organisatie nog op enkele drempels stuit.

Bedrijven missen een gemeenschappelijke ‘MVO-noemer’. Er wordt al veel ondernomen naar verbetering welzijn medewerkers, eco-efficiënte productie, voedselveiligheid, enz., maar is dit voldoende? Hoe kunnen de bedrijven dit verankeren en ook laten weten aan de buitenwereld? Er is nood aan een level playing field , waarbinnen alle spelers het spel kunnen spelen volgens dezelfde regels (bepaald in overleg met de stakeholders) en waartegen men de gaps kan bepalen in het huidig duurzaamheidsmanagement.

Een instrument – Het MVO-sectorpaspoort voor de voedingsindustrie

Het MVO-sectorpaspoort van de voedingsindustrie komt hieraan tegemoet door

  • De belangrijkste duurzame uitdagingen in de sector te verzamelen en deze te koppelen aan een set van meetbare indicatoren.  Hier wordt de koppeling gemaakt met het duurzaamheidsverslag van Fevia dat als benchmark gebruikt kan worden.
  • De link te maken met de Sustainable Developments Goals van de Verenigde Naties
  • Een duidelijk stappenplan om duurzaamheid in de bedrijfsstrategie te integreren en een duurzaamheidsverslag op te stellen
  • Concrete tips voor een authentiek duurzaamheidsverslag

12 Pionier bedrijven

Voor ieder stap van het MVO-sectorpaspoort zijn concrete voorbeelden verzameld van 12 pionier bedrijven die samen met Anouk Van de Meulebroecke aan de slag zijn gegaan en het MVO-sectorpaspoort hebben verfijnd. Deze 12 bedrijven tonen aan dat duurzaamheid integreren in de strategie geen modeverschijnsel is maar een echte noodzaak.

Aan de slag!

Bedrijven die aan de slag willen gaan, kunnen de brochures in bijlage van dit artikel consulteren. In 2019 zal Fevia terug activiteiten organiseren om de leden te inspireren en in hun duurzaamheidsstrategie te helpen. Onder andere zal je de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de eerste SDG Food Tour specifiek voor de voedingssector in België. Meer info binnenkort !