Vlaamse regering en FEVIA Vlaanderen helpen KMO-voedingsbedrijven energie besparen

04.09.2017
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Lokeren, 4 september 2017 – Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en FEVIA Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, lanceren vandaag bij voedingsbedrijf Wouters een innovatief proefproject EFES (Easy Food Energy Savers) om de vele kmo’s in de Vlaamse voedingsindustrie energiezuiniger te laten werken. Kmo’s kunnen de komende twee jaar een beroep doen op een “ontzorger” om met soms eenvoudige ingrepen hun energieverbruik te doen dalen.

“Ontzorger” begeleidt kmo’s om energiebesparende maatregelen in te voeren

De Vlaamse voedingsindustrie bestaat voor meer dan 90% uit kmo’s. Bij veel van die kmo’s zit nog een aanzienlijk potentieel om energie te besparen, vaak met eenvoudige ingrepen. Door gebrek aan tijd of kennis blijft dat potentieel helaas vaak onderbenut. Het proefproject EFES (Easy Food Energy Savers) dat de Vlaamse overheid en FEVIA Vlaanderen vandaag lanceren probeert met mini-EBO’s (energie-beleidsovereenkomsten) een antwoord te bieden op deze uitdaging.

Kmo’s in de Vlaamse voedingsindustrie kunnen de komende twee jaar beroep doen op een “ontzorger” om hen te adviseren en te begeleiden bij het implementeren van eenvoudige energie-efficiënte maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld over het isoleren van leidingen of het opsporen van persluchtlekken: acties die werden geselecteerd op basis van ervaringen uit het audit- en benchmarkconvenant en waarvan bewezen is dat ze energie besparen.

“Kmo’s in de voedingssector zijn in de eerste plaats bezig met het produceren van kwaliteitsvolle voedingsproducten en daarna met het beheersen van de kosten voor lonen en grondstoffen. Voor het effectief invoeren van energiebesparende maatregelen blijft helaas vaak te weinig tijd over bij een KMO. Met dit proefproject hopen we de vele kmo’s in de voedingsindustrie een welgekomen duwtje in de rug te geven om hun energieverbruik te verlagen, wat zowel het milieu als hun rekening ten goede komt,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen.

Samenwerking tussen Vlaamse overheid en industrie

Het proefproject zal ook aandacht besteden aan de productie van hernieuwbare energie. Daardoor zullen ook kmo’s uit de voedingsindustrie bijdragen aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen die Vlaanderen moet halen tegen 2030. Vlaanderen staat de komende jaren voor de uitdaging om het energiesysteem koolstofarmer te maken en zo de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en daarna te realiseren. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceerde na afloop van de tweede klimaattop eind 2016 zijn project stroomversnelling dat resulteerde in een Vlaamse Energievisie die werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 mei 2017.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Vorig jaar heeft de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten (EBO) afgesloten met verschillende grote bedrijven, waarin ze zich engageren om energie-efficiënter te werken. Maar ook voor minder grote bedrijven is het heel belangrijk om minder energie te verbruiken en zelf hernieuwbare energie op te wekken. Vele kleintjes maken immers een groot. Daarom sluiten we vandaag een mini-EBO af met de voedingsindustrie. FEVIA Vlaanderen zal Vlaamse voedingsbedrijven informeren en helpen om energie te besparen. De volgende maanden zullen er nog verschillende andere sectororganisaties volgen. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier mooie stappen vooruit zetten, want echte verandering komt van onderuit.”

Klimaatengagement Vlaamse voedingsindustrie

De Vlaamse regering en FEVIA Vlaanderen willen met het EFES proefproject de komende twee jaar minstens 300 Vlaamse voedingsbedrijven sensibiliseren en bij minstens 50 bedrijven effectief energiebesparende maatregelen toepassen. De partners onderzoeken daarnaast indien het mogelijk is om via raamakkoorden bepaalde concrete maatregelen in meerdere bedrijven te laten implementeren.

Het proefproject met de mini-EBO’s kadert tenslotte ook in de ambitieuze doelstelling die FEVIA Vlaanderen vorig jaar aanging naar aanleiding van de 2de Vlaamse klimaattop. De Vlaamse voedingsindustrie stond de laatste jaren niet stil voor wat betreft CO2-reductie en het verhogen van de energie-efficiëntie. Zo nemen 97 (grotere) bedrijven vandaag reeds deel aan de EBO. De sector realiseerde een CO2-reductie van maar liefst 34% tussen 1990 en 2014 en wil de inspanning nog verder opdrijven. De Vlaamse voedingsindustrie engageerde zich daarom om haar CO2-uitstoot met 250.000 ton te verminderen tegen 2050.

Meer informatie over dat engagement vindt u hier