Bereide maaltijden

BReMA

BReMA vertegenwoordigt een sector van 42 Belgische bedrijven waar 1500 personeelsleden dagelijks een zeer divers aanbod aan bereide maaltijden maken en hoge kwaliteitsstandaarden naleven. Samen realiseren ze een omzet van 470 miljoen euro per jaar.

De federarie heeft tot doel het informeren, ondersteunen en adviseren van haar ledenbedrijven over sector gerelateerde onderwerpen, zodat er op een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. BReMA is het aanspreekpunt voor de sector bij overheids-, landbouworganisaties en collega-federaties die basisgrondstoffen voor bereide maaltijden produceren.

We zorgen ook voor een nauwe samenwerking met de onderwijswereld en nemen deel aan onderzoeks- en innovatieprojecten. BReMA zet zich ook actief in om het imago van bereide maaltijden bij het grote publiek te verbeteren.

Contact

Anneleen Vandewynckel
Secretaris generaal
av@brema.be
T. +32 (0)474 36 97 58

Anthony Botelberge
Voorzitter
T. +32 (0)475 85 81 66

Cécile Dupont
Assistente
+32 (0)494 82 79 68

BReMA
Rue de la Science 14
1040 Bruxelles
Email: av@brema.be