Fevia Brexit Wegwijzer

Brexit Wegwijzer

Op deze pagina vind je een stand van zaken van het Brexit-dossier, lees je hoe Fevia de belangen van de Belgische voedingsindustrie verdedigt en zie je onze nieuwsberichten en opkomende Brexit-infosessies. Ook vind je informatie over een aantal onderwerpen, die in het bijzonder voor de Belgische voedingsindustrie relevant zijn. Verder zie je waar je informatie kan inwinnen en bij wie je het best terecht kan met vragen*. 

Nieuws

*De verschafte informatie dient om je de weg te wijzen en is niet exhaustief. Deze pagina werd met zorg samengesteld op basis van de gegevens en documentatie die voorhanden is en wordt continu geactualiseerd. Fevia is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.