Douaneaspecten

Uitvoer uit de EU

Een douaneaangifte voor uitvoer

Uniegoederen die het douanegebied verlaten, worden onder de regeling uitvoer geplaatst. Als uitvoerder dien je vóór vertrek van je goederen een douaneaangifte in bij de Belgische douane via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA). Op basis van deze aangifte wordt een risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden verricht. Na eventuele controle worden de goederen door het douanekantoor van uitgang vrijgegeven voor uitvoer. Je ontvangt dat een MRN-nummer, dat je samen met je EORI-nummer aan je boeking bij de rederij toevoegt. Onderstaand beeld visualiseert het proces.

Exporteer je nog niet buiten Europa? Vraag je EORI-nummer aan

Om een douaneaangifte te kunnen doen, heb je een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig. Indien je handel voert met het VK en  nog niet over een EORI-nummer beschikt, ontving je een brief van de Belgische Douane, waarin jou een EORI-nummer wordt verleend, mits je je  volgens de instructies registreert. Fevia roept je op hieraan dringend gevolg te geven.

Ken je je goederencode niet? Vraag een bindende tariefinlichting (BTI) aan

Om een douaneaangifte te kunnen doen, moet je de juiste goederencode van je product kennen, zodat je een correcte aangifte kan doen. Ken je de goederencode van je product niet of twijfel je of je de correcte code hebt? Of gebruik je momenteel een Britse goederencode voor jouw handel met de Europese Unie (EU), en vraag je je af welke impact de Brexit hierop zal hebben? Vraag dan snel een bindende tariefinlichting (BTI) aan bij de Douane. Klik hier voor meer info over BTI en hoe deze aan te vragen.

Voer je regelmatig goederen in of uit? Vraag een AEO-statuut aan

Voor ondernemingen die regelmatig goederen invoeren en/of uitvoeren is het interessant het statuut van Authorised Economic Operator (AEO) aan te vragen. Bedrijven met een AEO-statuut krijgen onder andere minder fysieke en documentaire controles, krijgen prioritaire behandeling en kunnen de plaats van controle kiezen. Lees hier meer over dit statuut en hoe je dit kan verkrijgen.

Invoer in het VK

Het Britse Border Operating Model

In het “The Border with the European Union. Importing en Exporting Goods” van de Border and Protocol Delivery Group staat beschreven hoe het goederenverkeer tussen de EU en het VK zal gebeuren.

Douane- en gezondheidscontroles zullen in verschillende fasen worden ingevoerd:

 • Vanaf januari 2021

Bedrijven, die standaardgoederen invoeren, moeten zich voorbereiden op standaard douanevereisten, zoals het bijhouden van voldoende gegevens over ingevoerde goederen. Ze moeten ook overwegen hoe zij de BTW op ingevoerde goederen zullen verantwoorden en betalen. Ze hebben tot zes maanden de tijd hebben om de douaneaangiften in te vullen.

Voor gecontroleerde goederen en accijnsgoederen zoals alcohol en tabaksproducten zijn vanaf 1 januari volledige douaneaangiften nodig.

Tarieven zullen van toepassing zijn, maar betalingen kunnen uitgesteld worden tot de douaneaangifte is gebeurd. Veiligheids- en Beveiligingsverklaringen zijn in deze fase niet vereist.

Naast deze douaneformaliteiten zijn er ook notificatieprocedures van toepassing op bepaalde goederen. Er dient een pre-notificatie te gebeuren voor levende dieren, planten en plantaardige producten met een hoog risico en deze moeten vergezeld worden van een relevant gezondheidscertificaat. Ook hoog-risico dierlijke bijproducten moeten worden geprenotificeerd.

Er zullen ook fysieke controles op de plaats van bestemming of andere erkende plaatsen zijn op alle risicovolle levende dieren en planten en plantaardige producten met een hoge prioriteit. Deze goederen moeten niet ingevoerd worden via een erkende Grenscontrolepost (GCP).

 • Vanaf oktober 2021​​

Pre-notificatie via IPAFFS van alle producten van dierlijke oorsprong, hoog-risico producten van niet-dierlijke oorsprong en bepaalde dierlijke bijproducten.

Gezondheidscertificaten zijn vereist voor producten van dierlijke oorsprong en bepaalde dierlijke bijproducten.

 • Vanaf januari 2022

​​Materiële controles voor producten van dierlijke oorsprong, bepaalde dierlijke bijproducten, hoog-risico producten van niet-dierlijke oorsprong en hoog-risico planten vinden plaats aan grenscontroleposten.

Ook laag-risico planten en plantaardige producten moeten geprenotificeerd worden via PEACH en zullen aan documentencontroles (waaronder fytosanitaire certificaten) onderworpen worden.

 • Vanaf maart 2022

​​Levende dieren, laag-risico planten en plantaardige producten worden gecontroleerd aan grenscontroleposten.

Voer je als EU entiteit goederen in het VK in? Vraag een Brits EORI nummer en een Brits BTW nummer aan

Lever je Ex Works, dan staat jouw afnemer– de Britse importeur –in voor de invoerformaliteiten aan de overzijde van het Kanaal. Lever je DDP (Delivered Duty Paid), dan moet je zelf de invoerformaliteiten in het VK verrichten bovenop de uitvoerformaliteiten in de EU.

Wanneer je als EU gevestigde entiteit zelf importeert in het VK heb je een Brits EORI nummer nodig, dat begint met GB. Klik hier om te lezen hoe je dit aanvraagt. Zodra je over een Brits EORI-nummer beschikt, kan je de nodige invoeraangiftes indienen bij de Britse douane. Dat doe je vóór je goederen aan de grens aankomen via de Customs Declaration Service (CDS). Dit vernieuwde elektronische douaneplatform vervangt het voormalige CHIEF-systeem. Meer info vind je hier

Om vanuit België naar het VK te exporteren, volstaat een Belgisch btw-nummer. De importeur zorgt dan voor de Britse btw-aangifte. Als je zelf instaat voor de inklaring in het VK, moet je ook zelf de Britse BTW betalen. Een btw-nummer in het VK aanvragen, is in dat geval raadzaam. Zo moet je de btw niet meteen bij aankomst van de goederen te betalen, maar kan je daarmee wachten tot de volgende btw-aangifte. Een Brits btw-nummer vraag je aan bij HM Revenue & Customs (HMRC).

Nultarieven mits oorsprong

Om tariefvrij te kunnen handelen, gelden er twee voorwaarden:

 1. Je producten moeten voldoen aan de oorsprongsregels. De productspecifieke oorsprongsregels vind je terug in Bijlage 2 van het akkoord (vanaf p. 480). Je kan de regels voor jouw product ook opzoeken in de Access2Markets tool
 2. Je moet de preferentiële oorsprong kunnen bewijzen. Dit kan op 2 manieren:
 • Via een oorsprongsattest voor zendingen vanaf €6000 via het Registered Exporter System: Dit is een systeem van zelfcertificatie, waarbij de verantwoordelijkheid voor het aantonen van preferentiële oorsprong bij jou als exporteur ligt. Om van dit systeem gebruik te maken, moet je geregistreerd zijn. Heb je nog geen REX-registratie? Dan kan je dit vanaf eind januari online bij de Europese instanties aanvragen. Ondertussen kan je terecht bij de Belgische Administratie Douane en Accijzen. Eens je voor REX geregistreerd bent, kan je bewijzen dat je goederen van EU-preferentiële origine zijn door een attest van oorsprong toe te voegen bij je douaneaangifte in het VK. Een voorbeeld van tekst hiervoor is terug te vinden in het akkoord (zie Bijlage orig-4: Tekst van het attest van oorsprong) en kan aan de factuur of een ander document toegevoegd worden.
 • Via “Importer’s knowledge”: Hierbij claimt de Britse importeur de preferentiële oorsprong, en ligt de bewijslast bij hem.

Een aantal bemerkingen:

 • Wanneer er voor jouw product in het VK geen invoerrechten gelden of wanneer jouw product niet van preferentiële oorsprong is, heb je geen oorsprongsattest nodig.
 • Indien je product van preferentiële oorsprong is, is geen bewijs van oorsprong nodig bij kleine zendingen van minder dan £1000 (zie hier, p.10).
 • Indien je goed niet van preferentiële oorsprong is, of indien je de oorsprong niet kan aantonen, dan betaal je dus invoerrechten, indien deze volgens het akkoord van toepassing zijn.
 • Het akkoord zal periodiek worden herzien. Tarieven en quota zijn dus in de toekomst niet uitgesloten.

Informeer je

Info FOD Financiën en Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Via de Brexit checklist van de FOD Financiën kan je nagaan of jouw bedrijf klaar is voor de Brexit. Je kan heel wat informatie vinden op de Brexitwebsite van de FOD Financiën en in de “Algemene nota no-deal Brexit” van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen lees je welke formaliteiten je in orde moet brengen.

EU brochure “Brexit, zorg ervoor dat u klaar bent aan het einde van de overgangsperiode” en checklist voor bedrijven

De EU publiceerde de toegankelijke brochure “Brexit, zorg ervoor dat u klaar bent aan het einde van de overgangsperiode” en een handige “Checklist voorbereiding op de Brexit”.

Infopagina van Britse overheid rond tarieven, belastingen en regelgeving

Om Europese bedrijven te informeren, ontwikkelde de Britse overheid deze infopagina. Je vind er info over:

 • productspecifieke normen en regels
 • invoerrechten en BTW die eventueel moeten worden betaald
 • regelingen voor douanevrijstelling
 • of een invoervergunning nodig is
 • je Britse goederencode, bijvoorbeeld als je je eigen invoeraangiften doet

Britse “Keep business moving”-campagne en info over grensmodel

De Britse overheid lanceerde een campagne gericht op het Europese bedrijfsleven, genaamd “Keep Business Moving”. Op de website www.gov.uk/eubusiness lees je waar je rekening mee moet houden om ook na Nieuwjaar vlot te blijven handelen met het VK.

Fevia’s online opleiding “Brexit & Douane voor de voedingsindustrie”

Een goede voorbereiding is essentieel voor een vlotte logistieke doorstroom van je goederen, ook na 1 januari 2021. Bovendien kan een foutieve toepassing van de douanewetgeving tot heel wat extra kosten leiden. Fevia ontwikkelde in samenwerking met Deloitte een online opleiding rond de verschillende douane- en gezondheidsaspecten, die komen kijken bij het handel drijven met een land buiten de Europese Eengemaakte Markt en Douane Unie. Deze vorming is dus relevant voor je handel met derde landen in het algemeen, maar momenteel dus met name voor je handel met het VK vanaf volgend jaar. Klik hier voor alle info.

Hulp en vragen

Laat je bijstaan

Zelf geen kaas van dit alles gegeten? Je kan douaneformaliteiten ook laten vervullen door een douanevertegenwoordiger.

Vragen?

Met vragen rond douaneformaliteiten kan je terecht bij

Heb je vragen over tariefschema’s, of wens je toelichting over de bepalingen die je vindt bij je goederencode? Neem dan contact op met de diensten van de FOD Economie via het mailadres info.eco@economie.fgov.be.