Concurrentiekracht om te groeien

We willen onze voedingsbedrijven concurrentieel houden en kansen bieden om te groeien. Zo kunnen ze op een duurzame manier in ons land blijven investeren, innoveren en tewerkstelling creëren.

Doelstelling 27: De concurrentiekracht van onze bedrijven versterken

Om ervoor te zorgen dat we in België op een duurzame manier kunnen blijven investeren, innoveren, waarde en tewerkstelling creëren, moeten we zorgen dat de gemiddelde winstgevendheid van onze bedrijven op een aanvaardbaar niveau komt en blijft.
De netto operationele marge van de voedingsindustrie daalde de afgelopen jaren opnieuw onder 4%.
We ijveren bij beleidsmakers om de loonkostenhandicap, de energiekostenhandicap en de lasagne aan taksen weg te werken.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 28: De internationalisering van de Belgische voedingsindustrie bevorderen

Export is de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie. Als klein land met een open economie moeten we onze blik op de wereld blijven richten. Zo kunnen Belgische voedingsbedrijven duurzaam verankerd blijven in België en kunnen ze bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem.
We versterken het imago van Belgische voeding en dranken in het buitenland met ons promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.”.
Fevia en honderden van haar leden nemen actief deel aan handelsmissies en staatsbezoeken naar belangrijke exportmarkten.
Een online Export Wegwijzer zet voedingsbedrijven op weg bij hun zoektocht naar informatie, contacten en events rond export.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 29: Investeren in innovatie

De consumptiepatronen, smaken en gewoontes van consumenten evolueren. Via innovatie spelen voedingsbedrijven snel in op deze ontwikkelingen. Investeren in innovatie is daarbij cruciaal voor de digitale en circulaire economie en om mee antwoorden te formuleren op maatschappelijke uitdagingen.
Innovatieplatform en speerpuntcluster Flanders’ FOOD in Vlaanderen en de Pôle de compétitivité Wagralim in Wallonië ondersteunen bedrijven bij innovatieprojecten.
Fevia maakt via uitwisseling en informatie innovatie nog meer top of mind bij voedingsbedrijven, met specifieke aandacht voor kmo’s.
Detail fiche van de doelstelling

Fevia Export Wegwijzer

Deze Export Wegwijzer ondersteunt voedingsbedrijven met internationaliseringsplannen. We zetten je op weg bij je zoektocht naar informatie en tonen je wie je kan contacteren met je vragen. We brengen je het laatste nieuws en geven je een overzicht van interessante events rond internationaal ondernemen voor de voedingssector. Het is geen exhaustief overzicht, maar een wegwijzer naar informatie en partners die je kunnen helpen je internationale ambities waar te maken.

Naar de website

Actualiteit