28.03.2023

BFSO-ontmoeting met de overheden betreffende consumentenbescherming in de voedingssector

Events door derden

Tussen prijsstijgingen, gezondheidscrisissen en milieu-uitdagingen is de voedingssector onderhevig aan talrijke spanningen. Hoe hiermee om te gaan? Hoe deze te verzoenen met consumentenbescherming? De Belgische Vereniging voor voedingsrecht BFSO Legal zal vertegenwoordigers van nationale, Europese en sectorale autoriteiten bijeenbrengen die hun visie op deze en andere kwesties zullen geven. De gelegenheid zal worden geboden om de vorderingen en wetgevingsdossiers te evalueren in het licht van de nieuwe uitdagingen waarmee de actoren in het veld in de praktijk worden geconfronteerd.

Voor meer info en registratie, zie bijgevoegd programma en www.BFSO-legal.be.

Bijlage

PDF-pictogram bfso-legal-programme-programma-2803202328.pdf

Pacheco Center