20.02.2020

Debat: voedselauthenticiteit & -fraude

Events door derden

Primoris organiseert debat op 20.02.2020

Omdat in de context van voedselauthenticiteit alle actoren van de agrovoedselketen betrokken zijn, organiseren we over dit onderwerp een debatavond met invloedrijke vertegenwoordigers

Problemen met voedselauthenticiteit, inclusief voedselfraude zoals aanlenging, vervalsing van producten, foute origine-aanduiding, vervalsing van productvariëteit, of zelfs vervalsing van productkwaliteit (vb. misleidende specificaties, foutieve informatieve betreffende procesparameters) zijn globaal aanwezig in de agrovoedselketen en kunnen leiden tot belangrijke economische schade en imagoschade, kostelijke productterugroepingen en zelfs tot een impact op de volksgezondheid.

Door het toenemend aantal gerapporteerde gevallen, is er een nood aan versterking van de bewaking van voedselintegriteit doorheen een agrovoedselketen. Maatregelen zoals de uitbouw van een transparante aanvoerketen, traceerbaarheid en blockchaintechnologie, leveranciersaudits en certificatiesystemen zetten nu ook een stap in de richting van bewaking van voedselveiligheid, productkwaliteit en ook productintegriteit/-authenticiteit. Daarnaast is er ook nood aan betrouwbare en bij voorkeur snelle analytische methoden die een duidelijk antwoord kunnen bieden op de vraag of batchen levensmiddelen gefraudeerd zijn of niet. Vanuit analytisch standpunt is het opsporen van voedselfraude zeer moeilijk, doordat er ontelbare mogelijkheden zijn om levensmiddelen te vervalsen. Tot nu toe zijn er geen standaard analysemethoden naar voren geschoven en bevinden de methodieken zich nog vooral in een onderzoekstadium. Overheden zijn ook zoekend hoe de bewaking van voedselfraude kan geregeld worden.

Debatteer mee met ons expertpanel!

We verwelkomen de meest inspirerende CEO’s en kwaliteitsmanagers in de Belgische agrovoedingssector.

Meer info en inschrijven, via deze link.

AuditoRium4

Communicatiecampus (Building 485) - Sint-Denijslaan 485 - 9000 Gent