15.10.2020

kick-off KOELPLATFORM - 15 Oktober 2020

Events door derden

De vraag naar koeling wordt in de toekomst steeds belangrijker in een residentiele context en in industriële installaties. Dit geeft aanleiding tot nieuwe uitdagingen op vlak van energie en milieu. Deze uitdagingen vertalen zich in nieuwe technologische ontwikkelingen die ook de kosten effectiviteit moet garanderen. Met de oprichting van het KOELPLATFORM wil ENERGIK de belanghebbenden uit de sector (aanbieders, studiebureaus, wetenschappelijke instellingen en gebruikers van koelinstallaties) samenbrengen om ervaringen, kennis en expertise uit te wisselen.

PDF-pictogram 2005329_uitnodiging.pdf