Warning message

26.06.2017

Onderteken mee de Belgian Pledge 2.0 op 26 juni

Garance de Villenfagne
02.06.2017

Verantwoorde marketing van voedingsproducten naar kinderen is meer dan ooit een hot topic. Stakeholders verwachten dat de voedingsindustrie nieuwe stappen zet inzake zelfregulering. Daarom nodigt FEVIA de CEO’s uit om de Belgian Pledge 2.0 mee te ondertekenen op 26 juni tijdens een PR-moment in de gebouwen van UBA.

Wat is er nieuw?

De Belgian Pledge 2.0 bouwt verder op de reeds bestaande Pledge die in 2012 werd gelanceerd. De belangrijkste wijziging t.o.v. 2012 is een uitbreiding van de online scope van de Pledge. Naast bedrijfseigen websites vallen nu ook bedrijfsprofielen op sociale media binnen de scope.

Wat houdt de Belgian Pledge 2.0 in?

De exacte inhoud van de Belgian Pledge 2.0 met alle rechten en plichten werd vertaald naar een overeenkomst (zie bijlage). Bedrijven die wensen toe te treden tot de Belgian Pledge 2.0 worden uitgenodigd om deze overeenkomst op 26 juni tussen 13u en 17u (exact tijdstip nog te bepalen) mee te komen ondertekenen tijdens een PR moment.

Om organisatorische redenen vragen wij om tegen ten laatste 16 juni aan te geven of u als onderneming de Belgian Pledge 2.0 tekent en/of u aanwezig zult zijn op het PR moment (gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier hieronder).

Indien u tekent, gelieve ook het bedrijfslogo aan FEVIA te bezorgen (gdv@fevia.be)

Voor bijkomende vragen betreffende het PR moment kan u contact opnemen met Nicholas Courant,  Communication Director FEVIA (nc@fevia.be of 0478243149).

UBA

UBA,  Antwerpselaan 2, 1853 Strombeek-Bever