09.09.2021 tot 10.09.2021

Opleiding: ‘Inleiding tot de toxicologie en gezondheidsrisico’s

Events door Fevia leden of sectoren

Samen met BelTox, de Belgische vereniging van Toxicologen, werkte FVPhouse een basisopleiding ‘Inleiding tot de toxicologie en Gezondheidsrisico’s – Risico-evaluatie voedingsproducten’ uit. De opleiding gaat online door op 9 en 10 september. 

Bij het ontvangen van analyserapporten van laboratoria of klanten en in vele dossiers rond gewasbeschermingsmiddelen word je om de oren geslagen met afkortingen en allerlei vreemde termen zoals ADI, NOAEL, PSTI, acute en chronische toxiciteit, reproductiviteitstoxiciteit, … Bij overschrijdingen van MRLs of MLs dienen berekeningen uitgevoerd te worden om na te gaan of er een probleem is voor de volksgezondheid. Hierbij worden soms variabiliteitsfactoren toegepast, soms moet de PSTI berekend worden, maar in andere gevallen is de MRL lager dan de ADI en ga zo maar door.

Om de zaken correct te interpreteren en indien nodig een goed gefundeerde discussie te kunnen aangaan met stakeholders of de nodige duiding te kunnen geven aan klanten of zelfs aan collega’s is een goede kennis van de termen en basis van toxicologie en vooral de link naar voeding nodig. 

Inhoud

 • Overzicht van toxicologische testmethoden en hun toepassing

  • Evaluatie van acute, chronische en reproductiviteitstoxiciteit
  • Evaluatie van lokale toxiciteit met een inleiding in de in vitro toxicologie
  • Evaluatie van genotoxiciteit
  • Evaluatie van endocriene modulatie
 • Exposure assessment van voedingsproducten
 • Principes van gezondheidsevaluatie in het kader van toxiciteit
 • Regulatory aspecten met betrekking tot voedselveiligheid
 • Drie case studies

Ontdek het volledig programma hier :

PDF-pictogram introduction_to_toxicology_and_food_risk_assessment_programme.pdf

Locatie en data

 •  09/09/2021 van 09u00 tot 12u30 - Online
 • 10/09/2021 van 09u00 tot 12u30 - Online
 • Kostprijs opleiding:
  • Tarief leden van FVPhouse: € 300 + 21 % BTW
  • Tarief niet leden: € 450 + 21 % BTW
  • Alimento komt tussen voor PC 118-220 bedrijven voor € 140 pp (€ 70 per halve dag) met een maximum van 3 personen per bedrijf (of bedrijvengroep).
  • Voor de andere bedrijven: Dankzij de Q-for erkenning van FVPhouse kunnen de Vlaamse bedrijven een deel van dit bedrag recupereren via de KMO-portefeuille

Inschrijven voor de opleiding kan door bijgevoegde formulieren ingevuld terug te bezorgen voor 20 augustus 2021
aan het secretariaat van FVPhouse via e-mail Christa.Dhaese@fvphouse.be

Meer info hier : 

PDF-pictogram opleiding_inleiding_tot_de_toxicologie.pdf