18.10.2022

Webinar FIC - Wetgeving rond etikettering: back to the future

Events door Fevia voor leden

Dit gezamenlijke webinar van Fevia en de Belgische autoriteiten is een gelegenheid om kort de historische context van de “Europese verordening Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten” te schetsen, 11 jaar na de publicatie ervan de balans op te maken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen te bespreken. Deze verordening wordt vaak afgekort als "FIC", hetgeen staat voor "Food Information to Consumers". 

Als gevolg van de “Farm-to-Fork”-strategie van de Europese Commissie zullen sommige FIC-bepalingen inderdaad worden herzien. Zo worden tegen eind 2022 wetgevingsvoorstellen verwacht over voedingswaarde-etikettering, oorsprongsetikettering en aanduiding van de houdbaarheidsdatum. Alhoewel de herziening van de wetgeving veel tijd in beslag zal nemen, is het de bedoeling van de webinar om de ondernemingen en de sectorfederaties nu al op de hoogte te brengen van de mogelijke wijzigingen voor zover bekend op dat moment.  Kennis van de FIC-verordening is dus een vereiste om aan deze infosessie te kunnen deelnemen. Interesse? Schrijf je hieronder in. 

Programma

9:00-9:05 uur: Welkom door Johan Hallaert, Fevia

  Deel 1: De balans opmaken 11 jaar na de publicatie van de FIC-verordening

  9:05-9:20 uur

  • Historische context
  • Welke toepassingsmodaliteiten zijn ten uitvoer gelegd? Welke modaliteiten zijn nog on hold? 

  FOD Economie, Luc Ogiers (NL)

  9:20-9:25 uur

  • On hold toepassingsmodaliteiten: wat zijn de prioritaire dossiers voor de voedingsindustrie?

  Fevia, Maud Sermeus (FR)

  Deel 2: Wat zijn de doelstellingen en het actieplan van de “Farm to Fork”-strategie inzake voedseletikettering? Welke opties worden in dit stadium overlopen?

  9:25-9:40 uur

  Aanvullende uitdrukkingsvormen van de voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking & nutritionele profielen

  FOD Volksgezondheid, Jean Pottier (FR)

  9:40-9:50- uur

  Etikettering van de houdbaarheidsdata: minimale houdbaarheidsdatum en uiterste consumptiedatum

  FOD Volksgezondheid, Jean Pottier (FR)

   

  9:50-10:00 uur

  Alcoholische dranken: voedingswaarde-etikettering en lijst van ingrediënten

  FOD Volksgezondheid, Jean Pottier (FR)

  FOD Economie Valérie Bastin (FR)

  10:00-10:10 uur

  Verplichte oorsprongsetikettering: een uitbreiding van de maatregelen voor de toekomst?

  FOD Economie Valérie Bastin (FR)

  10:10-10:15 uur

  “Ontbijt richtlijnen”: herziening

  FOD Economie Valérie Bastin

  10:15-10:30 uur

  Wat is het standpunt van de voedingsindustrie/Fevia over drie dossiers die ter discussie staan, nl. Front-of-Pack voedingswaarde-etikettering, oorsprongsetikettering, etikettering van houdbaarheidsdata?

  Fevia, Maud Sermeus (FR-NL)

  10:30-10:45 uur

  Pauze

   

  10:45-11:00 uur

  Vragen - antwoorden

  Moderator = Maud Sermeus (FR-NL)

  Deel 3: Etikettering: stand van zaken in enkele Belgische dossiers

  11:00-11:15 uur 

  Actielimieten van het FAVV voor allergeencontroles 

  FAVV, Leen Rasschaert (NL)/ Emmanuelle Moons (FR) 

  11:15-11:30 uur 

  Controles van de Economische Inspectie: meest recente en frequente etiketteringsfouten 

  Economische Inspectie, Eric Sonnet (FR) 

  11:30-11:40 uur 

  Overzicht van de Belgische aanpak van de etiketteringsproblematiek ten gevolge van de actuele geopolitieke situatie, voor wat voedingsmiddelen bestemd voor menselijke consumptie betreft. 

  FOD Economie, Henk de Pauw (NL) 

  11:40-11:50 uur 

  Belgische basisdocumenten 

   

  FOD Volksgezondheid, Jean Pottier (FR) 

  11:50-12:00 uur 

  Vragen - antwoorden 

  Conclusies 

  Moderator = Maud Sermeus (FR) 

  Fevia, Johan Hallaert (NL) 

  Praktische informatie

  • Voor wie is dit webinar? Deze infosessie is hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven uit de transformatie-sector.
  • Prijs:
   • Leden van Fevia & personeel van het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie nemen gratis deel
   • Niet-leden betalen 200 EUR (excl. BTW) 
   • Consultants betalen 400 EUR (excl. BTW)
  • Simultane vertaling in het Frans en Nederlands is gepland.
  • Na de infosessie zullen de presentaties beschikbaar zijn op de website van Fevia.

  PDF-pictogram Programma Webinar FIC