Energie-bevoorradingszekerheid

Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening is noodzakelijk voor industriële activiteiten en dus ook voor de voedingsindustrie. Eigen robuuste energieproductie, voldoende interconnectie met de buurlanden en inzetten op flexibel vraagbeheer kunnen energietekorten in de toekomst vermijden. FEVIA bekijkt hoe voedingsbedrijven hier kunnen aan meehelpen.

Nieuws