Mycotoxines

Mycotoxinen - zoals aflatoxinen, ochratoxine A, patuline en deoxynivalenol - zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Ze kunnen onopzettelijk voorkomen in bepaalde voedingsmiddelen en de vorming ervan kan gebeuren onder invloed van verschillende factoren. Zo kan de aanwezigheid van ochratoxine in granen zoals tarwe veroorzaakt worden door opslag in een te vochtige ruimte. Om de gezondheid van consumenten te beschermen, heeft Europa maximale gehaltes vastgelegd voor een hele reeks voedingsmiddelen.