Bodemverbeteraars

Heel wat ondernemingen uit de voedingsindustrie produceren bodemverbeteraars van goede milieu- en landbouwkwaliteit, zoals zuiveringsslib of schuimaarde. FEVIA stelde een code van goede praktijk op rond kwaliteit en voedselveiligheid zodat alleen de beste bodemverbeteraars in de landbouw worden toegepast.