PC 220

Samen met de vakbonden onderhandelt FEVIA de sectorale cao's die voor alle bedrijven en werknemers van toepassing zijn. FEVIA stelt daarnaast ook informatiebrochures op over de onderhandelingen, over cao-modellen en over de meest recente cao's. Alle andere cao’s van PC 220 zijn te raadplegen via www.220online.be.

Nieuws