Aanvullend pensioen bedienden

Alle bedienden van de voedingsindustrie genieten een aanvullend pensioen. De sector legt een minimale bijdrage op die gelijkwaardig is aan 1% van hun loon. Daarmee verzekert ze iedere bediende een aanvulling op het moment van zijn of haar pensioen.

Nieuws