Werkgeversbijdragen

Werkgevers betalen hun medewerkers een loon uit én betalen de daarop berekende bijdragen voor de sociale zekerheid. Deze werkgeversbijdragen verschillen van sector tot sector en zijn verschillend voor arbeiders en bedienden.

Fevia stelt de werkgeversbijdragen die van toepassing zijn in de voedingsindustrie ter beschikking van haar leden.

Nieuws