Jobfit KMO

Jobfit KMO is een ondersteuningspakket waarmee bedrijven met 250 of minder medewerkers gezondheidsactiviteiten, een gezondheidsproject of -beleid kunnen uitbouwen. Jobfit KMO wil bedrijven de stap doen zetten naar een duurzame strategie om medewerkers tevreden en gezond aan het werk te houden. Het ondersteuningspakket levert hiervoor diverse praktische tools aan managers, preventieadviseurs en HR-verantwoordelijken om minstens één stap vooruit te zetten met hun bedrijf. Ze kiezen bovendien zelf welke tools ze daarvoor gebruiken. Deze aanpak maakt maatwerk mogelijk ongeacht het budget. De tools van Jobfit KMO werden uitgewerkt door het VIGeZ in samenwerking met Fevia Vlaanderen en zijn hier beschikbaar.