FEVIA Jaarverslag 2016

Samenwerking vs Protectionisme

Tijdens de FEVIA Jaarvergadering gaven we het startschot van het jubileumjaar naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de federatie van de voedingsindustrie. 80 jaar die in het teken stonden van samenwerking binnen en voor een sterke, competitieve voedingsindustrie die duurzaam wil blijven groeien.

Dat dit meer dan holle woorden zijn, bewees FEVIA onder meer door in juni samen met Comeos het Convenant Evenwichtige Voeding af te sluiten met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Samen maken we de gezonde keuze de eenvoudige keuze voor de consument. Dat engagement wordt vandaag overigens in Europa als de blauwdruk aanzien voor een effectieve aanpak van obesitas. We mogen fier zijn op de voortrekkersrol die we als Belgische voedingsindustrie nemen.

Helaas zullen we 2016 ook herinneren om minder positieve redenen. Allereerst de aanslagen van 22 maart die Brussel en bij uitbreiding ons land in het hart troffen. De aanslag in het metrostation van Maelbeek op amper 600 meter van de FEVIA kantoren blijft in ons geheugen gegrift. De deuk die het imago van ons land in de nasleep van de aanslagen kreeg, trof ook onze sector. Als federatie van de voedingsindustrie reageren we dan ook door meer dan ooit de fierheid op de Belgische voedingsindustrie uit te stralen met ons promotiemerk ‘Food.be – Small country. Great food.’ Dat is des te meer nodig omdat we met het mondiale protectionisme in 2016 ook een zorgwekkende evolutie de kop op zagen steken. De Brexit, het Franse experiment rond verplichte oorsprongsetikettering, de tegenstand tegen handelsverdragen als CETA, de handelspolitiek van Donald Trump: het zijn signalen dat grenzen zich dreigen te sluiten en markten zich terugplooien op zichzelf. Voor de Belgische voedingsindustrie, die jaar na jaar meer exporteert en daardoor een mooi groeiverhaal realiseert, is dit ontegensprekelijk een bedreiging.

FEVIA dringt er bij onze autoriteiten dan ook op aan om de competitiviteit van onze bedrijven te versterken. We worden vandaag immers reeds geconfronteerd met een opeenstapeling van taksen en heffingen die steeds meer Belgische consumenten doet grensshoppen. Dat die oproep niet in dovemansoren is gevallen, bewijst de beslissing van de federale regering om de zogenaamde gezondheidstaksen te bevriezen. Ook de aangepaste heffingsregeling rond onvergunde lozingen geeft betrokken voedingsbedrijven meer ademruimte.

Onze sector met haar vele subsectoren heeft ontegensprekelijk een enorm potentieel. De prominente plaats die voeding inneemt tijdens staatsbezoeken of de officiële erkenning van de Belgische biercultuur tot Immaterieel Cultureel Erfgoed door Unesco zijn daarvan maar enkele illustraties. Ook de Belgische frietkotcultuur kreeg in eigen land alvast die status en is op weg om ook een erkenning door Unesco te krijgen. Maar ook de talrijke jongerenteams die in het kader van de FEVIA Innovatiewedstrijden hun visie op de voeding van de toekomst presenteren, bewijzen dat de grootste industriële werkgever hoopvol naar de toekomst mag kijken, ondanks de uitdagingen zoals het oprukkend protectionisme.

Zoals u kunt ontdekken in de “In The Picture” video’s op de vernieuwde website van FEVIA werken onze bedrijven en hun medewerkers met passie aan innovatieve, kwalitatieve voeding en dranken waarop we fier mogen zijn. Samen met Food.be blijft FEVIA zich dagelijks inzetten om dat verhaal van duurzame groei verder te ondersteunen.

Jean Eylenbosch, voorzitter.
Chris Moris, directeur- generaal

Food.be in de wereld

FEVIA in cijfers


FEVIA in 2016

Lancering van de platformen Food@work Wapi en Luik-Verviers

FEVIA Wallonie en de Forem beslisten om hun samenwerking te versterken om zo meer werkzoekenden in onze sector aan het werk te krijgen. Die samenwerking kreeg concreet vorm met de lancering van 2 platformen ‘Food@work Wapi’ en ‘Food@work Luik-Verviers’: een partnership tussen de voedingsbedrijven, de directie van de Forem, de sociale partners en ons sectoraal opleidingscentrum IPV/Alimento.

Lees meer

Vlaamse Regering en FEVIA Vlaanderen tekenen nieuwe collectieve gezondheidsovereenkomst (CGO)

De uitdagingen inzake overgewicht en bewegingstekort vragen verdere beleids- inspanningen. De Vlaamse Regering keurde daarom een nieuwe collectieve gezondheidsovereenkomst (CGO) goed tussen Minister Vandeurzen en FEVIA Vlaanderen. Daarmee zetten de partners samen het Vlaamse preventieve voedings- en bewegingsbeleid in de praktijk om.

Lees meer

FEVIA studie brengt impact kilometerheffing in kaart

De kilometerheffing treedt in werking. FEVIA herhaalt de negatieve economische impact (-450 jobs). De kilometerheffing kent een turbulente start met vele technische problemen en wegblokkades. FEVIA roept de overheid op tot onmiddellijke actie, wat gebeurt. Flankerende maatregelen verlichten de factuur maar blijven ruim onvoldoende om de economische impact te compenseren.

Lees meer

Workshops « Aan de slag met duurzaamheid » specifiek voor de KMO’s van de voedingsindustrie

Na het winnen van een Award met het tweede duurzaamheidsverslag begin 2016, besloot FEVIA om de KMO’s van de sector te begeleiden bij het integreren van duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie. 43 deelnemers worden gecoacht tijdens 3 reeksen van 3 workshops in Vlaanderen en Wallonië.

Wallonia Export & Invest Fair: Voorstelling van Food.be aan de 90 economische en commerciële attachés

FEVIA Wallonie ontmoette 90 economische en commerciële attachés van AWEX om het belang van de export voor de groei van de sector nogmaals te benadrukken . Het was dékans om hen onze acties voor export, evenals de Food.be promotie-tools die tot hun beschikking staan, voor te stellen zodat ook zij ambassadeurs van Food.be kunnen worden.

Uitreiking FEVIA Innovatiewedstrijden

Met Ecotrophelia, Trofee FEVIA Vlaanderen en Trophée FEVIA Wallonie daagt FEVIA jaarlijks studenten van het secundair, hoger en universitair onderwijs uit om innovatieve, commercialiseerbare en duurzame voedingsproducten te ontwikkelen. Dit jaar namen liefst 30 teams deel aan de wedstrijd en kregen de FEVIA innovatiewedstrijden meer weerklank dan ooit.

Lees meer

FEVIA Fonds voor Voeding en Welzijn ondersteunt 9 projecten rond gezonde voeding en beweging voor kinderen en jongeren

Het Fonds voor Voeding en Welzijn van FEVIA, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, verleende steun aan 9 projecten. Over heel België gespreid voor een totaalbedrag van 45.000 euro. De nadruk lag in 2016 op het belang van sport, spel en beweging in combinatie met een gezond voedingspatroon.

Lees meer

Het team « indevuilbak.be » is voltallig

Enkele maanden na de ondertekening van de overeenkomst rond “zwerfvuil” tussen Minister Joke Schauvliege, FEVIA Vlaanderen, Fost Plus en Comeos, is het team “indevuilbak.be” voltallig. Dit team van 10 mensen staat in voor het uitvoeren van het ambitieus actieplan in de strijd tegen zwerfvuil.

Lees meer

Waalse “accord de branche Energie/CO2”: 64 bedrijven hebben sinds 2005 hun energie-efficiëntie verbeterd met 17,6%

FEVIA Wallonie licht de stand van zaken van haar Energiebeleidsovereenkomst/CO2 toe. De 64 deelnemende bedrijven hebben hun energie-efficiëntie verbeterd met 17,6% en hun specifieke CO2-emissies verminderd met 21,7% sinds 2005.

Zogenaamde ‘mayonaise-wet’ van kracht: het echte startschot in modernisering voedselwetgeving

Op 10 juni werd het nieuwe KB mayonaise in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarmee gaf Minister Peeters het échte startschot voor de modernisering van de voedselwetgeving waarbij een 45-tal KB’s systematisch gescreend wordt. FEVIA heeft sterk aangedrongen op deze modernisering die Belgische voedingsbedrijven moet toelaten nog meer te innoveren.

Lees meer

Ondertekening Convenant Evenwichtige Voeding

FEVIA ondertekende met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en Comeos een Convenant Evenwichtige Voeding dat mikt op een daling van de calorie-inname van 5% en het optimaliseren van de samenstelling van voeding. Met deze Europese primeur onderstreept de voedingsindustrie haar engagement om de gezonde keuze de eenvoudige keuze te maken voor de consument.

Lees meer

Lancering Economisch Jaarverslag 2015: FEVIA waarschuwt voor protectionisme en grensaankopen

Het Economisch Jaarverslag 2015 bevestigde de status van de voedingsindustrie als grootste industriële werkgever. FEVIA benadrukte dat de sector 10% meer investeerde en dat de export blijft stijgen. Tegelijk waarschuwde FEVIA voor het oprukkende protectionisme en de opeenstapeling van taksen en heffingen, die consumenten steeds meer over de grens jaagt en de competitiviteit van Belgische bedrijven bedreigt.

Lees meer

Aanwezigheid van FEVIA Wallonie op de Beurs van Libramont: focus op Food.be en de circulaire economie

FEVIA en FEVIA Wallonie hebben voor het eerst actief deelgenomen aan de Landbouwbeurs van Libramont. Dit evenement verwelkomt elk jaar bijna 200.000 bezoekers. We tekenden present met een stand “Food.be en circulaire economie”, een persconferentie, bijdrages bij verschillende conferenties en met politieke afspraken.

Lees meer

Grensaankopen in Frankrijk verdubbeld sinds 2010: FEVIA waarschuwt voor negatieve impact op werkgelegenheid en vraagt taks-stop

Nieuwe cijfers van marktonderzoekbureau GfK over de grensaankopen slaan in als een bom. Sinds 2008 kopen Belgen 40% meer over de grens en de grensaankopen in Frankrijk zijn zelfs verdubbeld. De berichtgeving en boodschap wordt zeer goed overgenomen in de pers: wat we nodig hebben is geen taks-shift maar een taks-stop!

Lees meer

FEVIA wordt als eerste sector uitgenodigd bij de High Level Brexit groep om over gevaren protectionisme te spreken

De Brexit treft de voedingsindustrie zwaar. FEVIA onderbouwt de mogelijke impact van gesloten grenzen in een studie en wordt als eerste sector uitgenodigd voor overleg op hoog niveau met Minister Peeters. FEVIA dringt aan op het belang van vrije handel en wijst op de gevaren van protectionisme. De Minister luistert naar de sector en belooft onze bezorgdheden mee te nemen.

Federale begroting 2017 met bevriezing gezondheidstaksen

In het kader van de federale begroting voor 2017 besliste de regering om geen nieuwe belastingen in te voeren die de consumptie ondergraven. De in 2016 ingevoerde gezondheidstaks wordt dus bevroren op het niveau van 50 miljoen euro per jaar. Dit betekent dat voorrang wordt gegeven aan andere en meer efficiënte middelen voor de gezondheid van de consumenten.

Lees meer

Food.be ondersteunt 250 Belgische voedingsbedrijven op SIAL

SIAL is een van de grootste voedingsbeurzen in Europa en de wereld. 250 Belgische voedingsbedrijven namen deel. Met een Food.be brochure van de deelnemende Belgische bedrijven, Food.be promomateriaal op de bedrijfsstanden en Food.be-standjes op de groepsstanden van AWEX en FIT, promootte FEVIA de kwaliteit, diversiteit en het innovatief karakter van de Belgische voedingsindustrie.

Lees meer

Team Specornoos wint op SIAL de Silver Award op de Europese innovatiewedstrijd Ecotrophelia

Een team van de Université libre de Bruxelles won na de Belgische versie van Ecotrophelia ook de Silver Award op de Europese innovatiewedstrijd Ecotrophelia, in Parijs. Dit met hun product “Specornoos”, een ijshoorntje met een verrassende speculaas-smaak op basis van broodresten. Ontdek de video met hun avontuur op de FEVIA website.

Lees meer >

Inhuldiging van de kantoren van BeWapp (Wallonie plus propre) in Namen

Enkele maanden na de ondertekening van de overeenkomst “zwerfvuil” tussen Minister Di Antonio, FEVIA Wallonie, Comeos en Fost Plus, heeft het team BeWapp dat instaat voor uitvoeren van het ambitieus actieplan in de strijd tegen zwerfvuil haar intrek genomen in de definitieve kantoren.

Engagementsverklaring FEVIA Vlaanderen rond een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid in de Vlaamse scholen

Vlaamse ministers Crevits en Vandeurzen gaan samen met verschillende partners, waaronder FEVIA Vlaanderen en de onderwijskoepels, het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl.

Lees meer >

Klimaatengagement FEVIA Vlaanderen: een kwart miljoen ton minder CO2 tegen 2030

In het kader van de Vlaamse klimaattop engageert FEVIA Vlaanderen zich om 245.000 ton CO2 te besparen tegen 2030. Dit komt neer op een daling van 15 % ten opzichte van 2014 of een besparing van 1 miljoen ton CO2-equivalenten in vergelijking met 1990.

Lees meer

FEVIA Jaarvergadering: lancering jubileumjaar en nieuwe website

Tijdens een druk bijgewoonde Jaarvergadering gaf FEVIA de aftrap van het jubileumjaar voor haar 80ste verjaardag. FEVIA lanceerde meteen ook haar nieuwe website en een videoreeks om Belgische voedingsbedrijven en hun medewerkers in de kijker te zetten. Voorzitter Jean Eylenbosch benadrukt het belang van samenwerking tussen FEVIA en haar partners.

Lees meer

De Standaard erkent ongerustheid FEVIA over toenemend “gastronationalisme”

Het “gastronationalisme” steekt meer en meer de kop op. Verschillende lidstaten starten proefprojecten met verplichte Country of Origin Labelling. FEVIA waarschuwt via verschillende kanalen voor de gevaren en maakt een impactstudie. De krant De Standaard doet een fact-check van onze argumenten en geeft deze het label “helemaal waar”.

Lees meer

Werkbezoek Parlementaire Commissie Leefmilieu rond circulaire economie

“Circulaire economie” is hét ‘modewoord’. Nochtans is dit niets nieuws voor de voedingsindustrie. Denken we aan het gebruik van nevenstromen als diervoeder/bodemverbeteraar, hergebruiken/recycleren van verpakkingen, inzetten op energie- en waterbesparende maatregelen, waterhergebruik. Om deze inspanningen onder de aandacht te brengen, nodigde FEVIA Vlaanderen de Vlaamse parlementaire Commissie Leefmilieu uit voor een werkbezoek bij 2 voedingsbedrijven.

Lees meer

Aanpassing wetgeving rond onvergunde lozingen goedgekeurd door Vlaams parlement

Goed nieuws voor de bedrijven die te maken hebben met onvergunde lozingen. De heffingsregeling werd grondig herzien. De herziening leidt tot een redelijker heffing, met aandacht voor de werkelijke milieu-impact. Ze kan bovendien met terugwerkende kracht toegepast worden.

Lees meer