Doelstelling 17

Meer gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen

Met 50% gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen tegen 2025, willen we koploper zijn in Europa op het gebied van integratie van gerecycleerd materiaal in verpakkingen.
PDF-pictogram Download PDF fiche (291.1 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2025 willen we het percentage aan gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen verhogen tot 50%. Het gaat hier om het gemiddelde percentage gerecycleerd polyethyleentereftalaat (PET) in drankverpakkingen die op Belgische markt te vinden zijn. 

We beperken ons tot PET aangezien de introductie van gerecycleerde materialen in PET-flessen een technologie is die goed beheerst en gecontroleerd wordt. Zo houden we ook alle aspecten rond voedselveiligheid onder controle. Daarenboven kijken we uit naar een methodiek die ons toelaat om op een betrouwbare manier de effectieve hoeveelheid gerecycleerd PET op te volgen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

  • We zorgen er via Fost Plus voor dat nog meer gerecycleerd PET, dat geschikt is voor contact met voedingsproducten, op de markt wordt gebracht.
  • We investeren in nieuwe verpakkingslijnen om het gebruik van gerecycleerd materiaal mogelijk te maken.
  • Via Flanders’ FOOD werken we aan innovaties voor chemische recyclage. Chemische recyclage moet toelaten om nog meer PET-verpakkingen te recycleren naar materiaal dat geschikt is voor contact met voedingsproducten. Deze innovatieprojecten verlopen in samenwerking met onder meer Catalisti, de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen. Drankenbedrijven investeren in die nieuwe innovatietechnieken.

Waar staan we vandaag?

De cijfers zullen komen uit het jaarlijks rapport van Fost Plus, de erkende Belgische organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. 

De gegevens voor het jaar 2021 zullen in mei 2022 beschikbaar zijn. We beschikken niet over historische gegevens. Doel is om tussen 2021 en 2022 een positieve evolutie te kunnen aantonen. 

Wat doen we concreet als sector?

  • Zoals opgenomen in zijn erkenning voor de periode 2019-2024, moet Fost Plus ervoor zorgen dat minstens 25% van de ingezamelde plastiek flessen wordt gerecycleerd tot nieuwe flessen. 
  • Fost Plus financiert de bouw van de eerste geïntegreerde recyclagefabriek voor PET in België
  • Drankenbedrijven nemen concrete engagementen om het percentage gerecycleerd materiaal in PET-verpakkingen te verhogen, en creëren daardoor een markt voor de recyclage.