Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

  • Geen beleidsexperimenten met een “gezondheidstaks” of statiegeldsysteem.
  • Bijdragen, taksen en heffingen op voeding en dranken substantieel verminderen of afschaffen.
  • Waar gevraagd de samenwerking tussen boeren, voedingsbedrijven en retailers ondersteunen.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

Onze ondernemers hebben het steeds moeilijker om hun kwalitatieve producten te verkopen in eigen land.

In het buitenland scoren we nochtans al jaren zeer goed: onze export stijgt dan ook jaarlijks gemiddeld met 5%. Dankzij die mooie prestaties is de voedingsindustrie vandaag de grootste industriële werkgever en investeerder van het land. Onze ondernemers creëren daardoor jobs in ons land en bieden bovendien kansen aan alle mogelijke profielen. 

Maar in eigen land is het verhaal veel minder rooskleurig: de binnenlandse markt staat onder druk. Door de vele belastingen, heffingen en bijdragen is de prijs van voeding te hoog en gaan consumenten steeds vaker hun voeding en dranken in het buitenland aankopen. Tegelijk staan de relaties in de keten onder druk, zijn er inefficiënties en pikt België belangrijke trends te traag op, zoals e-commerce. Op het ogenblik waarop de export onzeker is, omwille van internationale handelsspanningen en protectionisme, moeten we onze Belgische markt samen versterken.

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Onze ondernemers zetten alles op alles om kwalitatieve, innovatieve en diverse producten te blijven ontwikkelen voor de krimpende Belgische markt. Als voedingssector willen we het “Belgische ecosysteem” versterken door samen met de andere ketenpartners te onderzoeken waar we efficiënter kunnen samenwerken, en door in te spelen op nieuwe evoluties.

Door in te zetten op kwaliteit, diversiteit en innovatie, en door met de ketenpartners oplossingen te zoeken via dialoog, proberen we opnieuw aan te knopen met groei op de binnenlandse markt. Overigens, hoe meer we erin slagen om ook hier onze Belgische producten te verkopen, hoe meer activiteit, tewerkstelling en koopkracht België behoudt.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal/regionaal

  • Geen beleidsexperimenten met een “gezondheidstaks”.
  • Bijdragen, taksen en heffingen op voeding en dranken substantieel verminderen of afschaffen, zoals bijvoorbeeld de accijnzen op (niet-)alcoholische dranken en koffie.
  • Het Ketenoverleg als belangrijke gesprekspartner erkennen rond voorstellen die betrekking hebben op de binnenlandse markt.

Vlaanderen/Wallonië

  • Geen beleidsexperimenten met een statiegeldsysteem.
  • Meer samenwerking tussen VLAM en APAQ-W voor de promotie van agrovoeding op de Belgische markt.