Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

 • Verhoging van de gekwalificeerde instroom vanuit het onderwijs via duaal leren en door het promoten van STEM-opleidingen.
 • Investeren in opleidingen voor knelpuntberoepen in de sector.
 • Een toekomstgericht en eenvoudig kader voor tewerkstelling.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

De voedingsindustrie is de grootste industriële werkgever van ons land en is in volle verandering. Dankzij succesvolle export kunnen onze bedrijven investeren in eigen land. Door automatisatie en robotisering blijven ze competitief en door te investeren in innovatie spelen ze in op de maatschappelijke uitdagingen en veranderingen. Voedingsfabrieken zijn meer en meer hi-tech omgevingen. Dit daagt onze ondernemers uit om talenten aan te trekken en op te leiden die kunnen werken in deze hoogtechnologische omgeving. De cijfers liegen er niet om: er staan gemiddeld 1.500 vacatures open bij Belgische voedingsbedrijven en er komen er dagelijks 36 nieuwe bij. Bovendien zoeken onze ondernemers een grote verscheidenheid aan profielen. De uitdaging is dan ook om voldoende competente werknemers aan te trekken, op te leiden en om te scholen om al die jobs ook morgen in te vullen.

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Onze ondernemers stellen veel mensen tewerk en bieden bovendien kansen aan talenten met heel verschillende profielen. Liefst 87,6% werkt met een contract van onbepaalde duur; goed voor een gemiddelde anciënniteit van 9 jaar.

De ondernemers uit onze sector zorgen dus voor duurzame tewerkstelling en zetten in op:

 • Interne bijscholing en opleiding, werkplekleren.
 • Kwalitatief onthaal en kwalitatieve jobs.
 • Werkbaar werk en welzijn op het werk.
 • Duaal leren, alternerend leren en stages.

Daarenboven dragen zij ook extra financieel bij aan het sectorfonds Alimento.

Naast de inspanningen op bedrijfsniveau ontwikkelen ook Fevia en Alimento tal van acties om de verscheidenheid aan talenten naar onze sector te oriënteren en actief te houden. Een greep uit de acties:

 • Het employer branding programma Food At Work Days.
 • Samenwerkingen met VDAB, Forem, Actiris en IFAPME.
 • Promoten en ondersteunen van duaal leren.
 • Opleiding, coaching en scans, onder andere voor werkbaar werk.
 • Studies rond digitalisering en toekomstige competenties.
 • Projecten innovatieve arbeidsorganisatie.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Regionaal

 • Verhoging van de gekwalificeerde instroom vanuit het onderwijs

  • Vanuit het onderwijs aandacht hebben voor, en inspelen op, de vele opportuniteiten en ontwikkelingskansen die de voedingsindustrie biedt voor steeds meer technische profielen.
  • Volwaardige uitrol van duaal leren en alternerend leren in secundair en hoger onderwijs, voor onder andere de volgende studierichtingen: chemische procestechnieken en elektromechanische technieken.
  • Opleidingsstages van minstens
  • 3 maanden aanmoedigen.
  • Actieve promotie van het STEM-programma, vooral in technische richtingen en naar de voedingsindustrie toe.
 • Inzetten op competentieontwikkeling en doorstroom

  • Werkzoekenden opleiden en begeleiden naar de vele knelpuntberoepen in de voedingsindustrie (zie grafiek).
  • Financieel ondersteunen van inloop- en transitietrajecten voor werknemers van wie de functie wijzigt door onder andere automatisering en digitalisering.
  • Verhoging van de participatiegraad van burgers aan opleidingen via een kader dat levenslang leren en competentieontwikkeling stimuleert, met daarbij onder andere verkorte trajecten die zorgen voor heroriëntering van actieven en inactieven.

Federaal

 • Een toekomstgericht en eenvoudig kader voor tewerkstelling

  • Een wettelijk kader voor inloop- en transitietrajecten die werknemers en werkzoekenden begeleiden naar de vele tewerkstellingsopportuniteiten in de voedingsindustrie.
  • Een kader voor toekomstgericht sociaal overleg met verantwoordelijkheid en responsabilisering van alle partijen.