Aan de slag met SDG’s in 5 stappen

30.06.2021

Hoe ga je als voedingsbedrijf aan de slag met duurzaamheid? Een resem Vlaamse voedingsbedrijven ging op zoek naar antwoorden tijdens de SDG Food Tour “Duurzaamheid in actie”, een tweejarig traject van vijf workshops. Op vraag van Fevia Vlaanderen en MVO Vlaanderen vertaalde Hans Verboven (Sustacon) de inzichten uit de SDG Food Tour in de SustaFOOD, een praktische tool die kmo-voedingsbedrijven moet helpen om concrete acties te nemen. Wij polsten naar zijn belangrijkste bevindingen. 

1. Veel acties die om coördinatie vragen

Tijdens de SDG Food Tour bleek dat onze voedingsbedrijven al heel veel duurzaamheidsacties ondernemen die allemaal kaderen binnen een breder duurzaamheidsbeleid. De meeste acties zijn gekoppeld aan vijf SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties: Gezondheid en welzijn (Doelstelling 3), Waardig werk en economische groei (Doelstelling 8), Industrie, innovatie en infrastructuur (Doelstelling 9), Verantwoordelijke productie en consumptie (Doelstelling 12) en Samenwerking rond doelstellingen (Doelstelling 17). 

Volgens Hans Verboven komt het er nu op aan om die acties nog meer te coördineren: “We merken dat bedrijven investeren in duurzaamheid maar nog te veel ad-hoc, zonder genoeg de toegevoegde waarde ervan te kennen. Ze nemen de acties dikwijls vanuit een buikgevoel, maar niet op een gecoördineerde manier. Kortom, er zijn acties genoeg, maar ze blijven veelal hangen in bepaalde afdelingen en zijn nog te weinig geïntegreerd in de strategie van het bedrijf.”

Ontdek hier de vele duurzaamheidsinitiatieven van onze voedingsbedrijven

2. Veel aandacht naar de food heroes

Dat brengt ons op de tweede vaststelling van Hans. Voedingsbedrijven zoeken naar manieren om nog beter om te gaan met hun werknemers, we noemen ze sinds de coronacrisis graag ‘food heroes’. Het gaat dan onder andere over de juiste mensen vinden, de mensen opleiden in je bedrijf, mensen enthousiasmeren en bepaalde regels laten navolgen. Tijdens de SDG Food Tour was de sessie rond de SDG 8 (waardig werk en economische groei) bij uitstek één met heel veel ideeën en uitwisseling van beste praktijken. 

“Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van absenteïsme op korte termijn of langdurig zieken terug aan het werk te zetten, het motiveren van werknemers via communicatie en teambuildings, het sensibiliseren van hun medewerkers om meer te bewegen, het creëren van een aangename werksfeer, enzovoort. Het gaat om eenvoudige acties die een belangrijke impact hebben”, aldus Hans Verboven. 

3. Investeren in milieu en energie is “good for business”

Voedingsbedrijven die hun impact op milieu en energie verlagen, kunnen zowel ecologisch als economisch scoren. Kmo’s kunnen zo hun marges optrekken door op efficiëntie in te zetten, minder energie en water te verbruiken of verspilling en verlies te vermijden. Het gaat om zeer mooie initiatieven, omdat ze zowel voor het milieu als voor het bedrijf zelf een positieve impact hebben. 

Volgens Hans Verboven zien voedingsbedrijven meteen de impact van energiekosten en zijn ze hierdoor geneigd om er snel aan te werken: “Ook hier kwamen er concrete oplossingen aan het licht rond bijvoorbeeld circulaire verpakkingen, hernieuwbare energie of efficiënt transport. Denk aan het maken van afspraken met de kuisploeg over het gebruik van milieuvriendelijkere detergenten, het gebruik van herbruikbare pallets, kisten en andere voor het leveren van producten, het overschakelen op groene stroom of eigen productie via zonne- en windenergie.”

Bingo, of hoe je SDG’s uitlegt met een vleugje humor

Het is niet eenvoudig om Sustainable Development Goals - de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN - voor een kmo-voedingsbedrijf uit te werken. Om het onderwerp op een speelse manier te introduceren, vroeg Fevia Vlaanderen - met de steun van MVO Vlaanderen - aan acteur Christophe Stienlet om het SDG Bingo-spel te spelen. Hij ging aan de slag met vijf alter-ego's, zijnde een CEO, een plant manager, een marketeer, een laborant en last but not least een HR-manager en dit allemaal voor een fictief voedingsbedrijf. Hieronder kan je de video bekijken.

 

4. Consument nog meer centraal zetten

Succesvolle voedingsbedrijven houden het vizier goed gericht op de wensen van de consument. Toch blijkt uit de SDG Food Tour dat er nog potentieel is voor meer strategische acties die beantwoorden aan de veranderende noden en verwachtingen van die consument. De meeste bedrijven spelen al wel in op nieuwe trends, maar doen dat volgens Hans Verboven nog onvoldoende vanuit een visie op bedrijfsniveau. Dat komt omdat bedrijven het terugverdieneffect ervan moeilijk kunnen inschatten. De hamvraag daarbij is uiteraard als de consument ook bereid is om te betalen voor meer duurzame producten…

“Toch zien we in de praktijk verschillende initiatieven: een meer gediversifieerd aanbod, met bijvoorbeeld vegan of vegetarische alternatieven, kleinere porties voor alleenstaanden, producten met minder calorieën, meer vitamines, meer vezels, minder suikers, minder zout en vetten,” zegt Hans Verboven. “Bedrijven kunnen hun verhaal nog dichter bij de consument brengen en de consument op een duidelijke manier informeren. Bedrijven die hier nog niet mee bezig zijn, moeten alleszins niet wachten om aan de slag te gaan.”

Communiceren rond duurzaamheid, hoe pak je dat aan?  

Onder de noemer “Food Future Academy” organiseert Fevia Vlaanderen met steun van VLAIO een reeks van 8 inspirerende thema-events rond duurzaamheid. Na een eerste sessie rond duurzaamheidsfinanciering volgt op 14 september een tweede sessie rond “hoe communiceren rond duurzaamheid?” Interesse? Schrijf je hier in

5. Sharing is caring

Door samen te werken en ideeën uit te wisselen tijdens de SDG Food Tour workshops konden onze voedingsbedrijven van elkaar leren en heel eenvoudige en tastbare ideeën oppikken. De ideeën, ervaringen en beste praktijken van alle bedrijven die hebben deelgenomen werden opgenomen in de SustaFOOD: een handige tool die enerzijds een methode aanreikt om een duurzaamheidsstrategie in een bedrijf op te bouwen, met mensen vanuit verschillende afdelingen, en vervolgens een aantal acties te gaan kiezen die je goed kan opvolgen en monitoren om die strategie in de praktijk uit te rollen. Je bereikt de tool via www.sustafood.be

Een mooie pdf-brochure licht stap voor stap toe hoe de SustaFOOD-tool werd ontwikkeld en vooral wat je er mag van verwachten. Leden van Fevia kunnen de brochure hier downloaden

Ontdek de getuigenissen van voedingsbedrijven in de aftermovies van de workshops: klik hier