Aankondiging actie ABVV op 28 januari

08.01.2020

Fevia en het VBO hebben een brief ontvangen van het ABVV waarin het een betoging aankondigt in Brussel op 28 januari 2020 vanaf 10u. Deze actie heeft tot doel “te herinneren aan het belang van de sociale zekerheid en haar financiering”.

Wat als werknemers deelnemen aan de actie?

Deelname van werknemers aan deze actie zal worden beschouwd als een stakingsdag en moet worden geregistreerd als een "gerechtvaardigde afwezigheid". Werknemers die afwezig zullen zijn of stoppen met werken om deel te nemen aan deze actie zullen geen salaris krijgen voor de niet gepresteerde uren. Afwezige werknemers zullen een stakingsvergoeding van hun vakbond ontvangen.

Wat met uitzendkrachten tijdens deze actiedag?

Fevia is van oordeel dat een actie waarbij slechts enkele militanten afwezig blijven om deel te nemen aan een betoging niet als een staking moet worden beschouwd die aanleiding geeft tot het verbod van tewerkstelling van uitzendkrachten. Deze visie strookt met de geest van de wet van 1987 betreffende de tijdelijke arbeid. Er anders over oordelen zou immers een disproportioneel gevolg geven aan een actie van een paar enkelingen. Behalve wanneer er een groot aantal deelnemende werknemers de productie lam leggen kunnen op die dag o.i. de bedrijven wel uitzendkrachten inzetten.

Fevia raadt in ieder geval aan die beslissing te nemen in samenspraak met uw uitzendkantoor.