Actiedagen gemeenschappelijk vakbondsfront

16.05.2022

De vakbonden voeren op verschillende dagen actie in het kader van hun campagne “Koopkracht en energieprijzen”, met name op 22 april, op 13 mei op 20 juni. 

Eerder ontvingen we al een stakingsaanzegging voor 22 april, recent nog een aanzegging voor 13 mei.  We hebben nog een brief ontvangen voor de actie van maandag 20 juni. Die laatste aanzegging vind je als bijlage. 

Wat als werknemers deelnemen aan de actie?

Deelname van werknemers aan deze actie zal worden beschouwd als een stakingsdag en moet worden geregistreerd als een "gerechtvaardigde afwezigheid". Werknemers die afwezig zullen zijn of stoppen met werken om deel te nemen aan deze actie zullen geen salaris krijgen voor de niet gepresteerde uren. Afwezige werknemers zullen een stakingsvergoeding van hun vakbond ontvangen.

Wat met uitzendkrachten tijdens deze actiedag?

Fevia is van oordeel dat een actie waarbij slechts enkele militanten afwezig blijven om deel te nemen aan een betoging niet als een staking moet worden beschouwd die aanleiding geeft tot het verbod van tewerkstelling van uitzendkrachten. Deze visie strookt met de geest van de wet van 1987 betreffende de tijdelijke arbeid. Er anders over oordelen zou immers een disproportioneel gevolg geven aan een actie van een paar enkelingen. Behalve wanneer er een groot aantal deelnemende werknemers de productie lam leggen, kunnen de bedrijven o.i. op die dag wel uitzendkrachten inzetten.

Fevia raadt in ieder geval aan om die beslissing te nemen in samenspraak met uw uitzendkantoor.