Anke Grooten volgt vanaf 2 mei Greet Moerman op als Director Social Affairs Fevia

Greet Moerman
13.03.2018

Eind deze week vertrekt Greet Moerman bij Fevia. Na bijna 12 jaar dienst, waarvan de voorbije 5 jaar als Director Social Affairs, vond Greet een nieuwe uitdaging bij EDF Luminus. Wij danken haar voor de jarenlange inzet en wensen haar alle succes. 

Vanaf 2 mei zal Anke Grooten de functie van Director Social Affairs op haar nemen.  Anke is master in de politieke wetenschappen en bouwde haar expertise rond arbeidsrecht en arbeidsrelaties op door zich voortdurend in te zetten in de adviesverlening en ondersteuning  van werkgevers rond arbeidsrecht en sociaal recht. Eerst bij een sociaal secretariaat, daarna op een personeelsdienst en sinds 2005 bij Sociare, de representatieve werkgeversorganisatie van de socioculturele sector. Ze startte er in 2005 in de adviesverlening en groeide verder als adjunct-directeur en later als directeur in die adviesverlening en ook in de belangenbehartiging in de sectorale en intersectorale sociaaloverlegorganen.

Anke is vanaf 2 mei bereikbaar via ag@fevia.be