Bereid je voor op de Brexit met de online opleiding rond douane

24.08.2020

Vanaf 1 januari 2021 verandert de manier waarop we handel drijven met het VK. Dit zal extra kosten en administratieve last met zich meebrengen. Wij achten de kans groot dat we op een harde Brexit afstevenen, en roepen voedingsbedrijven op om zich goed voor te bereiden. Dit is essentieel voor een vlotte logistieke doorstroom van je goederen, ook na 1 januari 2021. Bovendien kan een foutieve toepassing van de douanewetgeving tot heel wat extra kosten leiden. Be prepared is de boodschap!

Fevia ontwikkelde in samenwerking met Deloitte een online opleiding rond de verschillende douane- en gezondheidsaspecten, die komen kijken bij het handel drijven met een land buiten de Europese Eengemaakte Markt en Douane Unie. Deze vorming is dus relevant voor je handel met derde landen in het algemeen, maar momenteel dus met name voor je handel met het VK vanaf volgend jaar.

Het gaat om een online opleiding, die bestaat uit 14 interactieve modules en 2 praktijkcases op maat van de voedingsindustrie: de praktijkvoorbeelden en oefeningen zijn toegespitst op onze sector. Je werkt de opleiding op eigen tempo af.

Als je de opleiding succesvol afrondt, ontvangt je een certificaat waarmee je kan aantonen dat jouw basiskennis rond douaneformaliteiten en procedures op peil is.

Deze opleiding is niet alleen geschikt voor werknemers die betrokken zijn in het operationeel beheer van de goederenstroom, maar ook voor customer service, inkopers, verkopers en directieleden die baat hebben bij een basiskennis van douaneprocedures, ook in het geval douanezaken zijn uitbesteed aan een externe partij. Enige voorkennis is niet nodig.

Dankzij ons partnerschap met Deloitte en Alimento kunnen we deze opleiding aan de scherpe prijs van 380 euro aanbieden aan onze leden. Bovendien krijg je achteraf een tegemoetkoming van 100 euro van Alimento.

Je leest alles over de inhoud van de opleiding en de inschrijvingsmodaliteiten op onze Brexit Wegwijzer.