Cao's swt en landingsbaan gesloten

26.10.2021

In het kader van de sectorale akkoorden 2021 - 2022 sloten we zonet in PC118 en in PC220 de cao's rond landingsbaan en swt. In afwachting van de registratie van die cao's, vind je hierbij de verschillende teksten.

Ter info: in PC220 zijn de cao's ondertussen dus ook gesloten, de teksten van de swt-cao's bedienden worden nog een laatste keer juridische gecheckt, je vindt hier dus de ontwerpteksten.  

Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag - Swt

Ter herinnering, in het kader van het interprofessioneel akkoord sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de kadercao's rond swt. Die geven de mogelijkheid aan sectoren om cao's te voorzien die werknemers, onder bepaalde voorwaarden en voor ontslagen door de werkgever voor 30 juni 2023, recht geven op swt, het vroeger brugpensioen.

In het kader van de sectorakkoorden die we voor de voedingsindustrie zojuist sloten kwamen we met de vakbonden overeen om de mogelijkheden voor swt voor werknemers in PC118 en PC220 te maximaliseren. Hiervoor sloten we op 25 oktober 2021 de cao's voor de arbeiders, de ondertekening voor de bedienden staat gepland op 27 oktober 2021. Je vindt de teksten van de cao's als bijlage.

Landingsbaan

De NAR sloot ook een kadercao die het mogelijk maakt voor sectoren om cao's te sluiten die, onder bepaalde voorwaarden,  uitkeringen mogelijk maken voor werknemers in 1/2de landingsbaan en 1/5de landingsbaan vanaf 55 jaar. Ook die cao's sloten we op 25 oktober 2021 in PC118 en plannen we in PC220 de cao's te ondertekenen op 27 oktober 2021 . Je vindt die teksten eveneens als bijlage.

Wij drongen er bij de voorzitter van het paritair comité op aan om zo snel mogelijk te zorgen voor de registratie van de cao's en bovendien nu al contact op te nemen met de RVA. Wij houden je op de hoogte van de registratienummers. 

De registratienummers heb je namelijk nodig om de aanvraag bij de RVA in te vullen. In die aanvraag verklaar je dat er een sectorale cao gesloten is in uitvoering van de NAR-cao nr 156 waardoor werknemers onder bepaalde voorwaarden al vanaf 55 jaar landingsbaan kunnen opnemen met RVA-uitkeringen.  

Contacteer ons gerust met bijkomende vragen.