De bedrijfscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid kan worden ondertekend tot 31 maart 2018

21.11.2017

De ondernemingsonderhandelingen over de bedrijfscao inzake werkbaar werk en uitzendarbeid zijn in vele ondernemingen volop bezig en het einde van het jaar nadert.

Om tijd te geven aan de ondernemingsonderhandelingen, hebben de sociale partners van PC 118, en nu ook die van PC 220, besloten om de datum voor het afsluiten van een cao over dit onderwerp uit te stellen naar 31 maart 2018. Zij hebben daarvoor twee sectorale cao's ondertekend.

Voor meer uitleg over de verplichtingen van de ondernemingen in dit verband, verwijzen wij graag naar ons vorig artikel.