De cao's betreffende de permanente vorming voor de arbeiders en bedienden uit de voedingsindustrie zijn getekend

10.01.2018

In uitvoering van de sectorale akkoorden 2017-2018 voor de arbeiders en bedienden van de voedingsindustrie werden drie cao's gesloten betreffende de permanente vorming. U kan deze cao's in bijlage raadplegen.