De korting op bedrijfsvoorheffing voor ploeg- en nachtarbeid veranderd

31.03.2022

We kondigden het eerder al aan: de federale regering past de korting op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid aan. Voortaan gelden specifieke regels om deze korting te kunnen genieten. 

In ons eerder artikel lichtten we de context van deze hervorming al toe. De wet die deze wijziging invoert, verscheen op 31 maart 2022 in het Staatsblad en geldt vanaf 1 april 2022.

Wat betekent de wijziging van de BV-korting voor ploegenarbeid concreet?

Om vanaf 1 april 2022 recht te hebben op de BV-korting voor ploegenarbeid, gelden volgende voorwaarden: 

 • ploegenarbeid = minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen, zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak en waarbij alle werknemers die ploegenarbeid verrichten een ploegenpremie ontvangen
 • Een onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen die 15 minuten of minder bedraagt, niet in aanmerking genomen.
 • Die ploegenpremie moet minstens 2% van het uurloon bedragen
  Vanaf 1 april 2024 moeten die premies bovendien geregeld zijn via cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst. De ploegen- en nachtpremies die je tot 1 april 2024 uitbetaalt, moeten dus minstens voldoen aan de 2%/12% regel, maar hoeven nog niet opgenomen zijn in een cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst. 
 • Om recht te hebben op de korting voor ploegenarbeid moet minstens 1/3de van de prestaties van de werknemer in de betrokken maand in ploegen gebeuren. Voorheen mocht daarbij ook de nachtarbeid gerekend worden, dat is nu niet meer het geval. 
 • Bij interimarbeid kan BV-korting worden ingezet, op voorwaarde dat een expliciete toestemming worden gegeven door de betrokken gebruiker aan het interimkantoor

Wat betekent de wijziging van de BV-korting voor nachtarbeid concreet?

Om vanaf 1 april 2022 recht te hebben op de BV-korting voor nachtarbeid, gelden volgende voorwaarden: 

 • Nachtarbeid voor BV-korting = werknemers die prestaties verrichten tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de werknemers die enkel prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur.
 • Er wordt een nachtpremie betaald die minstens 12% van het uurloon bedraagt
  Vanaf 1 april 2024 moeten die nachtpremie bovendien geregeld zijn via cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst. De ploegen- en nachtpremies die je tot 1 april 2024 uitbetaalt, moeten dus minstens voldoen aan de 2%/12% regel, maar hoeven nog niet opgenomen zijn in een cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst. 
 • Om recht te hebben op de korting voor nachtarbeid moet minstens 1/3de van de prestaties van de werknemer in de betrokken maand tijdens de nacht gebeuren. Voorheen mocht daarbij ook de ploegenarbeid gerekend worden, dat is nu niet meer het geval. 
 • Ook bij interimarbeid kan deze BV-korting worden ingezet, op voorwaarde dat een expliciete toestemming worden gegeven door de betrokken gebruiker aan het interimkantoor

Lost dit de problemen op op het terrein? 

Neen. De korting op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid is belangrijk in onze sector. Dat is ook de reden waarom Fevia samen met andere federaties en het VBO dit dossier van nabij opgevolgd heeft. Daardoor konden oorspronkelijke ruimere voorstellen toch nog worden bijgestuurd. Toch zijn hiermee de problemen bij de toepassing van de korting niet van de baan. De discussies bij controles hebben vaak te maken met interpretaties. Die interpretatieproblemen zijn nog altijd niet opgelost. We blijven dan ook aandringen op duidelijkheid op dit vlak. 

Om de impact van wijzigingen op vlak van fiscaliteit in onze bedrijven goed op te volgen, richtten we een werkgroep fiscaliteit op. Wens je deel te nemen aan de werkgroep fiscaliteit? Ben je expert uit een voedingsbedrijf op vlak van fiscaliteit of op vlak in BV-kortingen, o.a. onderzoek en ontwikkeling? Mail dan naar cad@fevia.be.