Deadline attesten buiten toepassing sectoraal plan bedienden verschoven naar 1 december 2017

Greet Moerman
10.10.2017

Op 1 januari 2018 verhogen de bijdragen voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van PC 220. Om buiten toepassingsgebied te blijven, dient u een verklaring en actuarieel attest te verzenden naar het F2P PC 220.

We kregen de voorbije dagen heel wat reacties van bedrijven en verzekeraars dat de termijn van 10 oktober niet haalbaar is.    Reden waarom deze uiterste termijn nu verschoven wordt naar 1 december 2017.  Tegen die datum moeten zowel de werkgeversverklaring als het actuarieel attest aangetekend verstuurd zijn naar het Fonds 2de Pijler.  De bedrijven waarvan het Fonds 2de Pijler tegen 1 december 2017 geen volledig dossier heeft, zal vanaf 1 januari 2018 opgenomen worden in het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenplan van de bedienden.

In bijlage vindt u de informatiebrief met de werkgeversverklaring en het attest dat ingevuld dient te worden door de actuaris, en de regels om de gelijkwaardigheid te berekenen.