Erkenning en betaald verlof voor mantelzorgers

13.09.2019

Vanaf 1 oktober 2019 komt er een erkend statuut voor mantelzorgers. Wie voldoet aan dit erkend statuut zal, bovenop de bestaande systemen, één maand voltijds of twee maanden deeltijds (halftijds of 1/5) per zorgbehoevende persoon mantelzorgverlof kunnen opnemen. Dit verlof per zorgbehoevende persoon kan door de Koning verder uitgebreid worden tot maximaal zes maanden voltijds of twaalf maanden deeltijds.

Over de gehele beroepsloopbaan bedraagt het recht op de volledige schorsing in elk geval maximum zes maanden of twaalf maanden bij deeltijdse schorsing.

In de VBO circulaire in bijlage vindt u verdere details.