Evolutie van de prijzen van de grondstoffen

28.10.2021

De laatste prijzenevoluties van de landbouwgrondstoffen zijn beschikbaar.

Via de bijlages hieronder vindt u de laatste tabellen met de evoluties van de landbouwgrondstoffen terug die ons maandelijks worden bezorgd door onze Europese federatie FoodDrinkEurope. De evoluties worden regelmatig geüpdate op onze website.

U vindt er eveneens een link naar de website van AMIS (Agricultural Market Information System) die de evoluties van de prijzen van de landbouwgrondstoffen volgt en publiceert.