Financiële beperkingen belemmeren de productie. Is dit ook het geval voor jouw bedrijf?

07.06.2022

In april oordeelde de Nationale Bank van België (NBB) dat de kredietvoorwaarden in alle onderzochte activiteitssectoren restrictiever geworden zijn. Dit heeft nu gevolgen voor de productie, vooral in de voedingsindustrie. De grotere behoefte aan cashflow is te wijten aan het feit dat onze bedrijven worden geconfronteerd met een uitzonderlijke stijging van al hun productiekosten (voedingsgrondstoffen, verpakkingen, energie, vervoer) zonder dat zij dit kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen.

Bedrijven melden strengere kredietvoorwaarden

Volgens de laatste driemaandelijkse enquête van de NBB, die in april 2022 is uitgevoerd, zijn de algemene voorwaarden voor toegang tot bankkrediet restrictiever geworden. Het percentage bedrijven dat de kredietvoorwaarden als restrictief beschouwt, is inderdaad aanzienlijk gestegen, van 9,9% in januari tot 16,5% in april, en komt daarmee weer op niveau dat vergelijkbaar is met dat bij het uitbreken van de gezondheidscrisis twee jaar geleden.

Uit de resultaten per bedrijfstak blijkt dat de kredietvoorwaarden in alle onderzochte bedrijfstakken als strenger werden beschouwd. In de verwerkende sector is het percentage bedrijven dat de huidige kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwt tussen januari en april meer dan verdubbeld, van 5,8% tot 12,6%. De verslechtering was het meeste uitgesproken in de bouw (van 13,4% tot 23,1%). Ook in de dienstensector is het aandeel gestegen (van 15,9% tot 21,5%).

Financiële beperkingen belemmeren de productie

Vooral voor de voedingsindustrie beginnen de financiële beperkingen gevolgen te hebben voor de productie. Alhoewel het percentage bedrijven dat dit aangeeft laag lijkt (6% in april), is het de op één na hoogste score sinds de start van de enquête van de Nationale Bank (na de 10% die in april 2022 en bij het begin van de coronacrisis werd genoteerd).

Onze bedrijven worden namelijk geconfronteerd met een uitzonderlijke stijging van al hun productiekosten (voedingsgrondstoffen, verpakkingen, energie, vervoer). Hun leveranciers aarzelen niet om contracten te verbreken om hun prijzen te verhogen, maar de verkoopprijzen van onze bedrijven stijgen slechts marginaal en met grote vertraging. Zij zitten dus tussen hamer en aambeeld.

Heeft je onderneming ook problemen met cashflow?

Veel bedrijven, meestal kleine en middelgrote ondernemingen, vertellen ons dat hun behoefte aan werkkapitaal toeneemt en dat hun cashflow drastisch afneemt. Is dit het geval voor jou? Beantwoord de vraag hieronder om ons te laten weten wat er ter plaatse gebeurt.