GDPR, belangrijk voor elk voedingsbedrijf!

16.04.2018

Op 28 mei treedt de nieuwe Europese regelgeving over de bescherming van  persoonlijke gegevens in werking. Alle bedrijven, zelfs de allerkleinsten, moeten deze naleven. Agoria heeft een tool voor de kmo’s ontwikkeld.

Wat is er nieuw?

De Europese regelgeving GDPR (General Data Protection regulation) versterkt de wetgeving over de bescherming van  persoonlijke gegevens op twee punten :

  • De bedrijven moeten procedures opstellen die aantonen dat ze maatregelen hebben genomen om individuele gegevens te beschermen
  • De controles en boetes in geval van niet naleven of klachten zijn strenger dan vroeger.

Ieder bedrijf behandelt minstens persoonlijke gegevens van haar werknemers. Een bedrijf moet dus minstens nagaan of het in orde is met de wetgeving voor deze gegevens. Maar dit is eveneens het geval voor alle andere  persoonlijke gegevens van uw klanten, contacten, consumenten,…

De 7 sleutelaanbevelingen van het VBO

Het VBO heeft een brochure van enkele pagina’s opgesteld om GDPR beter te begrijpen. Om in orde te zijn met de GDPR, zijn er 7 sleutelaanbevelingen:

  1. Hou een inventaris bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens, samen met de doelstelling die ze beogen
  2. Behandel de geregistreerde gegevens op rechtmatige en transparante wijze
  3. Registreer enkel de noodzakelijke data en houd ze niet langer bij dan nodig
  4. Tref passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens in kwestie te beschermen
  5. Informeer duidelijk de personen van wie gegevens worden bijgehouden
  6. Werk een intern gegevensbeschermings en privacybeleid uit
  7. Duid iemand aan als verantwoordelijke voor gegevensbescherming en privacy

Het VBO organiseert ook Workshops voor de bedrijven.

Het Compass van Agoria

Agoria heeft een online tool voor kmo’s ontwikkeld die het mogelijk maakt om GDPR stap-voor-stap te behandelen. Het is de bedoeling dat dit een praktische tool is waarbij geen externe hulp noodzakelijk is.

De tool is hier beschikbaar en kost €1.700.  

Tijd nemen…

Heel wat organisaties stellen opleidingen en hulp voor om uw bedrijf correct te leren omgaan met GDPR. Hoewel het inderdaad belangrijk is zich in orde te stellen, is er geen reden voor paniek. Slechts bij uitzondering behandelt uw bedrijf enorm veel persoonlijke gegevens. Met gezond verstand en pragmatisme kan GDPR in de meeste gevallen makkelijk worden ingevoerd in uw bedrijf. Maar er moet wel wat tijd aan besteed worden…