Hands-on workshop “Slim experimenteren voor een optimale kwaliteit”

Hanane Tazi
05.05.2017

Hoe begin je er nu aan om op een héél efficiënte wijze de optimale producteigenschappen te bekomen of de oorzaak van een probleem te vinden? In deze 2DIGIT workshop worden enkele principes van Design Of Experiments toegelicht. 

U heeft het wellicht al meegemaakt: bij de ontwikkeling van een nieuw product of bij de zoektocht naar de oorzaak van een probleem zijn er vele factoren die mogelijks een rol spelen. Vaak wordt er één voor één gekeken wat de invloed is van één factor, maar dit leidt zelden tot een optimaal resultaat.  

In deze workshop tonen we hands-on aan wat een goede strategie is om dergelijke uitdagingen aan te pakken. Hiervoor gebruiken we een praktisch experiment dat we willen optimaliseren door de verschillende factoren die mogelijks een invloed hebben op het resultaat te laten variëren. In een eerste deel van de workshop zoeken we samen naar dat optimum op basis van eigen ervaring en dus zonder daarbij gebruik te maken van de principes van Design of Experiments. Vervolgens overlopen we de basisprincipes DOE en hoe deze eenvoudig in software te vertalen zijn. Tenslotte passen we deze principes toe om sneller tot het gewenste resultaat te komen, en ook om beter inzicht te verwerven.   

Voor meer informatie over het programma en de inschrijving kan u terecht op de site van FLANDER'S FOOD.