Lancering 'Oproep Quick Wins: uw innovatief idee is goud waard'

29.01.2018

Ben je aan het broeden op een innovatief project met resultaat op korte termijn? Kan je daarvoor nog wat centen gebruiken? Ben je een West-Vlaams bedrijf of plan je samen te werken met een West-Vlaams bedrijf? Dan is de oproep "Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst" van de POM West-Vlaanderen misschien wel iets voor jou. Er is € 138.000 beschikbaar voor 8 projecten en "Voeding" is een van de sectoren waarvoor projecten kunnen worden ingediend.     

Wat? 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen wenst samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Met de oproep "Quick Wins Fabrieken van de Toekomst" willen ze een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten ondersteunen. Er is € 138.000 te verdelen over 8 projecten.    

Welke sectoren en welke bedrijven? 

De ingediende projecten moeten zich situeren binnen één of meerdere van volgende sectoren:

  • Nieuwe Materialen
  • Voeding
  • Blue Energy
  • Machinebouw / Mechatronica 

Het project moet uitgevoerd worden door een consortium van minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo en minstens 1 West-Vlaams bedrijf.
Dus ook bedrijven buiten West-Vlaanderen kunnen beroep doen op de Quick Wins op voorwaarde dat ze samenwerken met een West-Vlaams bedrijf.  

Andere voorwaarden

Het project moet op korte termijn en maximum na 1 jaar leiden tot resultaten. Onder resultaten verstaat men o.a. een proefopstelling, een pilootinstallatie, een prototype,...
Het maximale steunbedrag is 50% van de begrootte kosten. 

Timing

De projecten moeten tegen ten laatste 21 februari ingediend worden bij de POM West-Vlaanderen. 

Meer info

 Voor meer info over deze projectoproep kan u terecht op de website van de Fabrieken van de Toekomst: klik hier
U kan ook steeds terecht bij Pieter Vancoillie, Coördinator Voeding bij de POM: pieter.vancoillie@pomwvl.be.