Nieuwe financiële garantie steunt internationale actieve bedrijven

09.06.2020

De COVID-19 pandemie heeft een zware impact op de internationale activiteiten van onze voedingsbedrijven. Credendo lanceerde de “Credendo Bridge Guarantee”, om het mogelijk te maken voor exporterende bedrijven, en kmo’s in het bijzonder, om de nodige overbruggingskredieten te verkrijgen van hun bank.

De Credendo Bridge Guarantee is een financiële garantie voor banken die een krediet toekennen aan Belgische bedrijven die internationaal actief zijn. Deze financiële garantie is bedoeld om het mogelijk te maken voor exporterende bedrijven, en kmo’s in het bijzonder, om de nodige overbruggingskredieten te verkrijgen van hun bank en dit voor een maximale looptijd van één jaar en met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming. Het is wel nog steeds de bank die het overbruggingskrediet moet toekennen, maar Credendo staat achter de bank met een garantie die maximaal 80% van het risico van de bank dekt. Dit zou de exporterende bedrijven wat ademruimte moeten geven want het wordt niet alleen gemakkelijker om een krediet te verkrijgen, maar ook om hogere kredietbedragen te verkrijgen indien nodig. En de bank krijgt op haar beurt het voordeel van extra capaciteit en comfort. Op deze manier wil Credendo vermijden dat liquiditeitsproblemen evolueren tot een solvabiliteitsrisico. Bedrijven die reeds in moeilijkheden verkeerden vóór de crisis kunnen geen gebruik maken van deze garantie.

Daarnaast komen enkel bedrijven in aanmerking die in 2019 minstens 30% van hun omzet uit export haalden. Het kredietbedrag mag in totaal niet hoger zijn dan tweemaal de loonkost van 2019, dan wel 25% van de totale omzet in 2019.

Om het voor de ontlener zo eenvoudig mogelijk te maken, zal zijn bankier eerst nagaan en certifiëren dat aan de nodige voorwaarden is voldaan voordat hij een aanvraag indient bij Credendo. Zo wil Credendo het goedkeuringsproces zo vlot en snel mogelijk laten verlopen.

Voor meer informatie over de Credendo Bridge Guarantee en het aanvraagformulier dat uw bankier dient in te vullen, klik hier