Nutri-Vigilance in België: jouw mening over de reactie van Fevia

07.03.2023

Met de herziening van de wet van 24 januari 1977 creëert de Belgische overheid de wettelijke basis die de Koning in staat stelt om de melding van bijwerkingen van levensmiddelen op te leggen en de modaliteiten hiervan te bepalen.

De leden van de Adviesraad van de FOD Volksgezondheid (waaronder Fevia en be-sup) worden geraadpleegd over de oprichting van een voedselbewakingssysteem, Nutrivigilantie genaamd (cf. draft KB als bijlage).

Fevia overweegt een opmerking te formuleren over de definitie van een "bijwerking" ("een reactie die schadelijk is voor de menselijke gezondheid die toe te schrijven is aan het normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik van een voedingsmiddel"). Wij vinden deze definitie te ruim en mogelijk verwarrend.

Mocht je niet met deze opmerking akkoord gaan, laat het ons dat dan uiterlijk op 10 maart 16:00 uur weten (ms@fevia.be).

Bijlagen

  • Draft Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de bezoldiging van de Commissie voor de evaluatie van de bijwerkingen in verband met het gebruik van voedingsmiddelen
  • Draft Koninklijk besluit betreffende de melding van bijwerkingen in verband met het gebruik van voedingsmiddelen (ter informatie, De FOD Volksgezondheid raadpleegt de belanghebbenden hierover niet.)