Stakingsaanzegging

19.11.2018

Fevia ontving een nieuwe stakingsaanzegging: 

  • 14 december 2018: vakbondsactie in gemeenschappelijke vakbondsfront

Op dit ogenblik is het moeilijk in te schatten in welke mate de aanzegging voor overlast zal zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.

De deelname van werknemers aan de actie zal als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze actie deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen.

In bijlage vind je een kopie van de brief, alsook van de vorige stakingsaanzeggingen van dit najaar.

Bijlages: