Stakingsaanzegging - 2 en 4 oktober

26.09.2018

Fevia heeft volgende stakingsaanzeggingen ontvangen:

  • 20 september 2018: vakbondsactie ABVV in Namen
  • 2 oktober 2018: nationale actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront in de verschillende gewesten van het land
  • 4 oktober 2018: vakbondsactie ABVV 

Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze acties voor overlast zullen zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.

De deelname van werknemers aan deze acties zal als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen.

In bijlage vind je een kopie van de brieven. 

Bijlages: 
20 september 2018.pdf (302.48 KB) 2 oktober 2018.pdf (189.6 KB) 4 oktober 2018.pdf (300.32 KB)