Verpakkingen beter recycleerbaar maken: hoe pak je dat aan?

19.11.2019

Wat kunnen individuele bedrijven doen om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken? Fevia organiseerde samen met Fost Plus een interactieve infosessie en bezoek aan een sorteerinstallatie om bedrijven praktisch op weg te helpen.

De voedingsindustrie staat voor heel wat uitdagingen inzake verpakkingen. Maar wat betekent dit dan concreet voor een individueel bedrijf? Zo zullen alle plastic verpakkingen stap per stap toegelaten worden in de blauwe zak. Maar zal je plastic verpakking dan echt correct gesorteerd en gerecycleerd worden? Welke elementen moet je in rekening brengen om de sortering en recyclage te vergemakkelijken?

Wat kwam aan bod?

In oktober organiseerde Fevia samen met Fost Plus twee infosessies rond Design4Recycling van PMD verpakkingen. Na een algemene inleiding door Fevia over de beleidscontext, lichtte Fost Plus de uitbreiding van de blauwe zak toe en de manier waarop de verschillende soorten plastic (zullen) gesorteerd worden.

Vervolgens gaf An Vossen van Plarebel (Belgische organisatie gespecialiseerd in de recyclage van plastic verpakkingen) richtlijnen en praktische tips rond verpakkingsdesign van plastic verpakkingen. Het doel: een optimale sortering en recyclage van alle plastic verpakkingen toelaten.

De sessies werden afgesloten met een bezoek aan het sorteercentrum Valtris in Charleroi, waar de deelnemers met eigen ogen konden zien hoe de uitgebreide blauwe zak automatisch wordt uitgesorteerd en nadien manueel wordt nagesorteerd.

Heel wat vragen

De sessies waren heel interactief. De vele vragen van bedrijven toonden hun wil en hun zoektocht om hun verpakkingen te verduurzamen en de dilemma’s die daar onvermijdelijk het gevolg van zijn.

Met de toelichtingen kunnen bedrijven aan de slag gaan om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken. Bij twijfelgevallen kunnen de bedrijven steeds bij de verschillende sprekers terecht.