Vlaamse voedingssector krijgt extra duwtje in de rug met nieuwe innovatieprojecten

20.10.2017

Eind april kreeg de Vlaamse voedingsindustrie het goede nieuws dat ze een eigen speerpuntcluster krijgt met innovatieplatform Flanders’ FOOD als centrale spil. Dankzij een nauwe samenwerking met al de actoren - bedrijven, onderzoekers, sectorfederaties en andere platformen - kon Flanders’ FOOD al 18 projecten uitwerken om zo een vliegende start te nemen in 2018. Deze projecten vormen samen een investering van bijna 8.5 miljoen euro in innovatie voor de Vlaamse voedingssector. CropExplore, WaMip, CircoPack, en SensinFood zijn enkele van die nieuwe zaadjes waarvoor we op een goede oogst hopen.

Innovatie is drijvende kracht voor competitieve voedingsindustrie

Onze voedingsbedrijven moeten blijven innoveren om hun competitiviteit te versterken. Door de erkenning van de speerpuntcluster krijgen Vlaamse voedingsbedrijven een belangrijk duwtje in de rug om verder in te zetten op innovatie en toegang te krijgen tot de juiste kennis en expertise. Doordat het productievolume van de Vlaamse voedingsindustrie de voorbije jaren sterker is gestegen dan de omzet, is er meer druk is op de prijzen. Er is dus nood aan producten met meer toegevoegde waarde. Elke goedkeuring van een innovatieproject is dus een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van de Vlaamse voedingsindustrie.

Welke projecten vallen in de smaak van de Vlaamse voedingssector?

Flanders’ FOOD heeft verschillende projecten uitgewerkt, elk met een specifieke doelstelling, maar altijd met het oog op innovatie en het behouden van voedselveiligheid en -kwaliteit. Welke projecten zitten er onder andere in de pipeline?

Het project BotulinSafe bijvoorbeeld kijkt naar de uitdagingen die samengaan met het ontwikkelen van natuurlijke alternatieven voor nitriet in kant-en-klaar maaltijden en vleeswaren. CropExplore bundelt de nutritionele kwaliteiten, technologische functionaliteit, impact op product en smaak, duurzaamheidsaspecten en economische haalbaarheid van innovatieve gewassen om productontwikkeling te optimaliseren. FlavourTarget verzamelt informatie over regionale voorkeursverschillen op vlak van geur, smaak en textuur van voeding om via een online tool productontwikkeling beter te sturen.

Andere projecten leggen meer de focus op de consument. Een van hen is Meat the challenge met als doel bedrijven hun communicatie te helpen aanpassen, bijvoorbeeld voor een productlancering, zodat de consument beter begrijpt hoe innovatie kan bijdragen tot een gezonder voedingspatroon en/of meer aansluiten bij bepaalde maatschappelijke bezorgdheden. Een ander project bestudeert de impact van nieuwe trends op voedingsverpakkingen en productieprocessen om bedrijven mee te krijgen met de laatste innovaties en hun marktpositie zo te versterken.

Fingers crossed!

Krijgen deze projecten groen licht? Flanders’ FOOD zal meer nieuws hebben over de evaluatie van deze boeiende projecten begin januari. Ondertussen kan u voor meer info over de projecten terecht bij Jessica Devos.

Lees meer over de nieuwe speerpuntcluster die toegewezen werd aan de Vlaamse agrovoedingsindustrie in het persbericht: klik hier