Voorspellingen loonindexering januari 2023

04.01.2022

Op basis van de inflatievoorspellingen van het Federaal Planbureau (FPB), zou de indexering in onze sector 3,91% bedragen op 1 januari 2023, volgend jaar dus.

In onze sector worden de lonen (reële en sectorale minimumuurlonen) en sommige andere premies (de weekendpremie in de bakkerijsector, de anciënniteitspremie in de kandijfabrieken en de aanwezigheidspremie in de sector van de pluimveeslachterijen) elk jaar op 1 januari aangepast in functie van de reële evolutie van het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 12 maanden (november jaar - 1 tegenover november jaar -2). Op basis van de meest recente inflatievoorspellingen van het FPB geeft dit voor onze sector 3,91%.

Ter herinnering: de definitieve indexering voor januari 2022 is bekend en bedraagt 3,22%.

We benadrukken dat pas eind november 2022 het exacte percentage van de indexering voor de voedingssector op 1 januari 2023 gekend zal zijn. Bovenstaand percentage is en blijft een voorspelling.