Wie is verpakkingsverantwoordelijk in geval van e-commerce?

18.12.2017

Door e-commerce activiteiten komen er verpakkingen vrij op de Belgische markt. Ook voor deze verpakkingen moet er een "verpakkingsverantwoordelijke" zijn. Maar wie is dat?

Om meer duidelijkheid te brengen omtrent de verpakkingsverantwoordelijkheid bij e-commerce aan Belgische particulieren en de betrokken spelers hun verantwoordelijkheid te laten opnemen, stelde Fost Plus, samen met de bedrijfswereld en de betrokken overheid, een brochure op. Hierin vinden we de beoordelingscriteria voor de identificatie van de verpakkingsverantwoordelijke.

Ook voedingsbedrijven kunnen in bepaalde gevallen verpakkingsverantwoordelijke zijn voor e-commerce activiteiten.

De brochure kan u in 3 talen in bijlage vinden (Nederlands, Frans, Engels).