Aeren Pauwels

Food Policy Advisor

Aeren maakt deel uit van het departement Voedingsbeleid. Hij volgt de dossiers op rond voedselveiligheid en ook de exportdossiers die de volledige voedingsindustrie aanbelangen. Het team van het departement Voedingsbeleid focust vooral op de volgende expertisedomeinen: voedselveiligheid, voedselinformatie aan de consument en ‘voeding en gezondheid’.

Aeren coördineert het overleg met en de communicatie naar de leden van Fevia rond thema’s als FAVV, autocontrole en additieven. Daarnaast vertegenwoordigt Aeren Fevia in verschillende externe werkgroepen rond deze thema’s en vertegenwoordigt Fevia mee binnen een officieel overlegorgaan.