Amélie Gosset

Adviseur Circulaire economie/Laag Koolstofgehalte

In het kader van een overeenkomst tussen Sowalfin en Fevia Wallonië is Amélie belast met de ondersteuning van bedrijven om hen meer circulair te maken en te helpen bij de transitie naar een lage koolstofmaatschappij . Ze maakt bedrijven bewust van de inzet en de mogelijkheden van de circulaire economie en andere gerelateerde thema's in een perspectief van duurzaam beheer van hulpbronnen (waaronder water en energie). Ze begeleidt hen bij het opsporen van opportuniteiten en stelt financiële oplossingen voor om projecten ook effectief te realiseren. Amélie zorgt ook voor de verspreiding van goede praktijken door het opstellen van voortgangsrapporten over de circulaire economie in de Waalse voedingssector.